Pracovní příležitosti

Pokud máte zájem pracovat v NÚV, vyplňte online strukturovaný životopis ve formátu Europass na http://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis/ a zašlete jej s průvodním dopisem na  kariera@nuv_cz. Zaslané životopisy v jiném formátu než Europass nebudou akceptovány. Váš životopis bude zařazen do personální databáze a v případě obsazování Vámi hledané pozice Vás bude kontaktovat personální oddělení. Poskytnutím svých osobních údajů obsažených v profesním životopisu dáváte souhlas s jejich zpracováním a uchováním v databázi Národního ústavu pro vzdělávání k účelu nabídky volných pracovních pozic. S Vašimi osobními materiály bude nakládáno v souladu s §4 a §11 zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, souhlas s jejich zpracováním můžete kdykoliv odvolat.


 

Evaluátor/ka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:  Evaluátor/ka v rámci projektu  „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem“ Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora

 

Koordinátor/ka spolupráce

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Koordinátor/ka spolupráce v rámci projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem“ Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora

 

Odborný/á garant/ka

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, organizace řešící mj. zavádění mistrovské zkoušky ve vybraných oblastech řemesel a služeb, vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících pozic v rámci právě zahajovaného čtyřletého projektu "Mistrovská zkouška - systém":

 

PSYCHOLOG / ETOPED - odborník/odbornice pro oblast náhradní výchovné péče a primární prevence ve školství

Národní ústav pro vzdělávání ( www.nuv.cz ) vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Psycholog/etoped – odborník/odbornice pro oblast ústavní výchovy a primární prevence rizikového chování. Do činností rozšiřujícího se oddělení spadají zejména výzkumné, metodické, koncepční a organizační úkoly, které se váží k aktuálnímu dění v oblasti prevence rizikového chování a náhradní výchovné péče ve školství. Více o činnosti oddělení lze dohledat na  http://www.nuv.cz/t/uov a http://www.nuv.cz/t/pprch . 

 

Odborník/Odbornice pro oblast primární prevence rizikového chování

Národní ústav pro vzdělávání ( www.nuv.cz ) vyhlašuje výběrové řízení na pozici:  Odborník/Odbornice pro oblast primární prevence rizikového chování.  Do činností rozšiřujícího se oddělení spadají zejména výzkumné, metodické, koncepční a organizační úkoly, které se váží k aktuálnímu dění v oblasti prevence rizikového chování. Více o činnosti oddělení lze dohledat na  http://www.nuv.cz/t/uov  a  http://www.nuv.cz/t/pprch . 

 

Odborný výzkumný pracovník – Psycholog/Psycholožka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: ODBORNÝ VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK – PSYCHOLOG/PSYCHOLOŽKA

 

Garant/ka vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, organizace připravující vzdělávací dokumenty celostátní platnosti pro počáteční vzdělávání a v této oblasti poskytující metodický, konzultační a poradenský servis, vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice:  GARANT/KA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

Speciální pedagog/žka, Psycholog/žka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu KIPR vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: SPECIÁLNÍ PEDAGOG, SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA NEBO PSYCHOLOG, PSYCHOLOŽKA

 

Personalista / Personalistka

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, organizace připravující vzdělávací dokumenty celostátní platnosti pro počáteční vzdělávání a v této oblasti poskytující metodický, konzultační a poradenský servis, vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice:  PERSONALISTA / PERSONALISTKA

 

Odborný/á garant/ka

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, organizace připravující vzdělávací dokumenty celostátní platnosti pro počáteční vzdělávání a v této oblasti poskytující metodický, konzultační a poradenský servis, vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice: 

 

Manažer/ka projektu APIV A

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:  Manažer/ka projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem“   Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora

 

Psycholog/žka - Etoped/ka

odborník/ce pro oblast náhradní výchovné péče a primární prevence rizikového chování ve školství

 

Odborný/á pracovník/ce – statistik/čka - analytik/čka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Odborný/á pracovník/ce – statistik/ka - analytik/čka

 

Expert/ka pro revizní pracoviště

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Expert/ka pro revizní pracoviště

 

Odborný/á pracovník/ce - speciální pedagog/žka (oblast diagnostiky)

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Odborný/á pracovník/ce - speciální pedagog/žka (oblast diagnostiky)

 

Speciální pedagog/žka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: SPECIÁLNÍ PEDAGOG/ŽKA

 

Psycholog/žka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Psycholog/žka