Metodik/čka tvorby SERRJ

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

Metodik/čka tvorby SERRJ v rámci projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem“

Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora

Projekt je realizován formou individuálního projektu systémového (dále jen IPs) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Více informací o projektu - http://www.nuv.cz/projekty/apiva.

Popis pracovní pozice:

Zodpovídá za soulad zpracovaných úrovní pro ČZJ se společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ). Po celou dobu tvorby a ověřování popisů úrovní pro ČZJ dohlíží na průběh prací, konzultuje témata ohledně CEFRu a případně dohledává / zadává / specifikuje k rešerši dílčí otázky. Poskytuje týmu vytvářejícímu popisy úrovní pro ČZJ metodickou podporu. Úzce spolupracuje s lingvistou - hlavním metodikem a lingvisty provádějícími lingvistické a elicitační práce. Zodpovídá za věcnou správnost nastavení jednotlivých úrovní a adekvátnost popisu vzhledem k CEFRu. V případě potřeby zajišťuje nutné proškolení odborníků na ČZJ a usnadňuje tak jejich expertízu v jejich úkolu.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru filologie
 • hluboká znalost principů fungování SERRJ
 • zkušenosti v oblasti aplikace SERRJ (např. tvorby popisů úrovní jazyka dle SERRJ)
 • zkušenosti s aplikací SERRJ v podobě výuky cizího jazyka, tvorby učebních materiálů, tvorby jazykových zkoušek, aj.
 • schopnost týmové práce
 • zaslání ukázek/materiálů ze dvou relevantních výstupů předchozích profesních zkušeností se stručným komentářem
 • jméno a kontakty (telefon, e-mail) na 2 osoby, které mohou poskytnout reference k předchozím zkušenostem

 Nabízíme:

 • samostatnou, zodpovědnou a různorodou práci
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • získání pracovních zkušeností v prostředí odborné instituce
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů Sick Days
 • flexibilní pracovní dobu
 • stravenky
 • pracoviště v Praze
 • nástup dle dohody

V případě zájmu o nabízenou pozici Metodik/čka tvorby SERRJ vyplňte např. online strukturovaný životopis ve formátu Europass na http://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis/ a zašlete jej s motivačním dopisem na e-mailovou adresu kariera@nuv_cz.

Do předmětu e-mailu uveďte název pracovní pozice (Metodik/čka tvorby SERRJ v projektu APIV A).