Lingvista/ka - hlavní metodik/čka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

Lingvista/ka - hlavní metodik/čka v rámci projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem“

Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora

Projekt je realizován formou individuálního projektu systémového (dále jen IPs) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Více informací o projektu - http://www.nuv.cz/projekty/apiva.

 

Popis pracovní pozice:

Vytváří metodickou koncepci, zodpovídá za metodické vedení, praktickou realizaci a kontrolu výstupů z aktivit vedoucích k popisu referenčních úrovní českého znakového jazyka dle SERRJ. Připravuje hrubé obsahové podklady v ČZJ nebo psané češtině pro editory obsahu. Spolupracuje s dalšími lingvisty a metodiky tvorby SERRJ. Poskytuje odborné konzultace překladatelům.  

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru Čeština v komunikaci neslyšících (odborná specializace)
 • znalosti - filologie, lingvistika znakových jazyků, didaktika výuky znakového jazyka, metodologie lingvistických výzkumů
 • schopnost pozorování a zkoumání jazykového chování
 • schopnost konzistentního uvažování o jazykových jevech a efektivního shrnutí odborného textu
 • schopnost prezentace akademických či odborných témat a vedení diskusí prostřednictvím fóra
 • zkušenosti s výukou českého znakového jazyka
 • zkušenosti s realizací lingvistických výzkumů
 • schopnost týmové práce
 • zaslání ukázek/materiálů ze dvou relevantních výstupů předchozích profesních zkušeností se stručným komentářem
 • jméno a kontakty (telefon, e-mail) na 2 osoby, které mohou poskytnout reference k předchozím zkušenostem 

 

 Nabízíme:

 • samostatnou, zodpovědnou a různorodou práci
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • získání pracovních zkušeností v prostředí odborné instituce
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů Sick Days
 • flexibilní pracovní dobu
 • stravenky
 • pracoviště v Praze
 • nástup dle dohody

V případě zájmu o nabízenou pozici Lingvista/ka - hlavní metodik/čka vyplňte online strukturovaný životopis ve formátu Europass na http://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis/ a zašlete jej s motivačním dopisem na e-mailovou adresu kariera@nuv_cz.

Do předmětu e-mailu uveďte název pracovní pozice (Lingvista/ka - hlavní metodik/čka v projektu APIV A).