Lingvista/ka - elicitační a popisné práce

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

Lingvista/ka - elicitační a popisné práce v rámci projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem“

Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora

Projekt je realizován formou individuálního projektu systémového (dále jen IPs) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Více informací o projektu - http://www.nuv.cz/projekty/apiva.

Popis pracovní pozice:

Zjišťuje a popisuje jazykové jevy. Na základě výzkumu, analýz a zpracovaných rešerší vytváří obsah RR pro ČZJ a popis jeho úrovní A1-B2. Úzce spolupracuje s lingvistou - hlavním metodikem a metodikem tvorby SERRJ. Zajišťuje a garantuje propojování jednotlivých lingvistických disciplín (lexikologie, morfologie, synaxe, sémantika, dialektologie, sociolingvistika apod.) Garantuje zvolení vhodných metod při činnostech v rámci těchto disciplín. Působí jako konzultant editorům, překladatelům a tlumočníkům. Garantuje a realizuje lingvistické analýzy.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru čeština v komunikaci neslyšících (odborná specializace)
 • rodilý uživatel ČZJ / znalost ČZJ na úrovni rodilého mluvčího
 • znalost lingvistiky znakových jazyků a metodologie
 • schopnost pozorování a zkoumání jazykového chování a konzistentního uvažování o jazykových jevech
 • zkušenosti s realizací lingvistických výzkumů - člen výzkumného týmu
 • schopnost týmové práce
 • zaslání ukázek/materiálů ze dvou relevantních výstupů předchozích profesních zkušeností se stručným komentářem
 • jméno a kontakty (telefon, e-mail) na 2 osoby, které mohou poskytnout reference k předchozím zkušenostem

 Nabízíme:

 • samostatnou, zodpovědnou a různorodou práci
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • získání pracovních zkušeností v prostředí odborné instituce
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů Sick Days
 • flexibilní pracovní dobu
 • stravenky
 • pracoviště v Praze
 • nástup dle dohody

V případě zájmu o nabízenou pozici Lingvista/ka - elicitační a popisné práce vyplňte např. online strukturovaný životopis ve formátu Europass na http://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis/ a zašlete jej s motivačním dopisem na e-mailovou adresu kariera@nuv_cz.

Do předmětu e-mailu uveďte název pracovní pozice (Lingvista/ka - elicitační a popisné práce v projektu APIV A).