Konference

Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování

Konference sítě TTnet se uskuteční ve dnech 30. listopadu - 1. prosince 2017 v Berouně.

Psychologická diagnostika Brno 2017

Ve dnech 23. - 24. listopadu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

 

Umělecké vzdělávání a společnost

Od 22. do 23. listopadu 2017 v Goethe Institutu v Praze.

NQF-IN: neformální kvalifikace

9. listopadu 2017 v Jurys In v Praze

 

Kariérové poradenství v měnícím se světě

10. - 11. listopadu 2011 v prostorách FF UK v Praze

Prevence v kontextu ústavní a ochranné výchovy

7. listopadu 2017 v Masarykových kolejích v Praze