Konference

Prvky ECVET ve vývoji kvalifikací a vzdělávacích...

Odborný seminář s tímto názvem se uskutečnil na Úřadu vlády 30.10. 2019.

Mezigenerační komunikace je podmínkou pro soudržnost celé...

Konferenci Vzdělávání ve třetím věku, příležitost pro seniory, výzva pro vzdělávání připravil Národní ústav pro vzdělávání pod záštitou MŠMT.

 

Pozvánka na seminář CLIL – SCIENCE

Podpora aplikace metody CLIL v anglickém jazyce v základních a středních školách.

Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost

Výzva k přihlášení příspěvků na konferenci Mezinárodní asociace pro studijní a profesní poradenství.

 

Konference TTnet: Využívání digitální gramotnosti učitelů...

Na konferenci byly prezentovány praktické nástroje zaměřené na podporu učitelů SŠ v oblasti rozvoje digitální gramotnosti a jiné zajímavé informace.

Zveme Vás na konferenci k digitální gramotnosti učitelů

Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce - Beroun, 22. až 23. listopadu