Konference

1 2 3 4 5   Následující   ››

listopad 2016, "Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání"

full_05043c_f_topFile-100_7654.jpg Ve dnech 10. - 11. listopadu 2016 proběhla v prostorách Grand Hotelu Litava v Berouně odborná konference partnerské sítě TTnet s názvem „Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání“. Konference partnerství TTnet ČR proběhla za finanční podpory MŠMT ČR.

 

Rozumíme současnému světu - konference o globálním rozvojovém vzdělávání

Jedním z pořadatelů konference, která je součástí  Evropského roku pro rozvoj 2015, je  NÚV.

 

Per aspera ad astra

Zveme vás na konferenci na téma galerijní pedagogika a cíle výtvarné výchovy v RVP

 

Online přenos konference O digitálních technologiích ve škole jinak

Online přenos začíná 9. a 10. června 2015 vždy od 8.00. 

 

ICT a výuka cizích jazyků

The British Council ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání pořádá odbornou diskuzi ICT a výuka cizích jazyků.

 

Online konference O digitálních technologiích ve škole jinak

Zveme Vás na online přenos konference, která se uskuteční ve dnech 9. až 10. června 2015 vždy od 8.00 na adrese www.kvic.cz. 

 

Závěrečná konference NSK

JEDEME DAL.jpg materiály ze závěrečné konference NSK

 

Psychologická diagnostika Brno 2015

NÚV je zapojen do příprav 3. ročníku mezinárodní konference Psychologická diagnostika Brno, který se uskuteční 22. - 23. října 2015.

 

Konference slovenského Národního ústavu pro celoživotní vzdělávání

Mezinárodní konference nazvaná Dovednosti pro úspěné plánování kariéry se ukuteční ve dnech 18. - 19. května 2015 v Bratislavě.

 

Závěrečná konference projektu UNIV 3 - Brno

image003.png Hlavním posláním konference, která se uskuteční 27. -28. dubna 2015 v hotelu Voroněž v Brně,  je zhodnotit realizaci a výsledky projektu, jehož cílem bylo zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.

 

Závěrečná konference projektu UNIV 3 - Hradec králové

image002.png Hlavním posláním konference, která se uskuteční 23. -24. dubna 2015 v hotelu Černigov v Hradci Králové,  je zhodnotit realizaci a výsledky projektu, jehož cílem bylo zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.

 

Konference Muzeum a škola začíná dnes ve Zlíně

Odbornou konferenci Muzeum a škola hostí ve dnech 18. - 20. března 2015 Baťův institut ve Zlíně. Sedmý ročník mezinárodního setkání nese podtitul Muzeum ve filmu/Film v muzeu. Prví dva dny jsou zaměřeny na otázky koncepce obsahu filmové a audiovizuální výchovy ve vzdělávání. Třetí den je na programu workshop klasické filmové animace. Konferenci připravilo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve spolupráci v garantem oblasti umění a kultura Národního ústavu pro vzdělávání.

 

SEN in language lessons

Ve spolupráci s The British Council  uspořádal Národní ústav pro vzdělávání dne 6. 3.20 15 celostátní konferenci s mezinárodní účastí  SEN in  language lessons – žáci se s pecifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků.     Konference se dotýkala problematiky žáků se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků a jejím cílem bylo shrnout důležité kroky a materiály v této oblasti. Na konferenci vystoupila britská expertka na Special Education Needs Marsha  Henderson a další odborníci z praxe i oblasti přípravy vyučujících. Značný zájem o konferenci potvrdil předpoklad, že je tato problematika v praxi velmi žádána, a že je mezi  učiteli o toto téma velký zájem.  

 

Tematická konference UNIV 3, Kutná Hora, 3.- 4. 3. 2015

kat.jpg Konference je  zaměřena na problematiku předškolní a mimoškolní výchovy v oblasti dalšího vzdělávání, konkrétně profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky 69-017-M a Chůva pro dětské koutky 69-018-M Doplněny prezentace zástupců MPSV a MŠMT

 

Konference o nadání

Již čtvrtá konference Společnosti pro talent a nadání s názvem „Rozvíjíme nadání: moderně, kvalitně, kompetentně“ se uskutečnila ve dnech 16.–17. října v Praze. Konference byla určena především učitelům, psychologům, rodičům, studentům, řídícím pracovníkům v oblasti vzdělávání, ale i dalším vážným zájemcům o téma. Ti všichni měli jedinečnou příležitost k rychlému a stručnému seznámení s přehledem toho nejlepšího, co je v oblasti péče o nadané aktuálně ve světě známo. Čeští účastníci mezinárodních konferencí o nadaných jim představili kvalitní výzkumy a osvědčené varianty práce s nadanými v zahraničí i porovnání s teorií a praxí v ČR. Příspěvky byly věnovány těmto hlavním okruhům: Jak nadaní prožívají školu; Jak učit a vychovávat nadané smysluplně; Perspektivy vzdělávání nadaných v ČR v mezinárodním srovnání; Nové projekty k práci s nadanými v ČR a zahraničí. Účastníci se také mohli seznámit s ukázkami práce Mensa Gymnázia a získali další zdroje informací i možnosti spolupráce. Kromě předsedkyně STaN dr. Evy Vondrákové vystoupil na konferenci např. profesor Karel Rýdl či MUDr. Zdeněk Kalvach, své zkušenosti s nadanými dětmi popsali jak jejich rodiče, tak učitelé.

 
1 2 3 4 5   Následující   ››