O nás

nuv.jpg NÚV vznikl 1. července 2011 sloučením  Národního ústavu odborného vzdělávání  (NÚOV),  Výzkumného ústavu pedagogického v Praze  (VÚP) a  Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR  (IPPP ČR).  Sloučením Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání vznikl k 1. 1. 2020  Národní pedagogický institut České republiky .

Historie sahá až do roku 1945, kdy byl ustanoven vznik Výzkumného ústavu pedagogického Jana Amose Komenského v Praze. Základ pro pozdější Národní ústav odborného vzdělávání byl položen v roce 1950 vznikem Studijního a informačního střediska pro hospodářské nauky odborných škol, jehož cílem byla podpora výuky na ekonomických a dalších odborných školách. Nejmladší z původně samostatných organizací, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, zahájila svoji činnost v roce 1994. 1. října 2013 se součástí NÚV stalo Národní informační centrum pro mládež (NICM).

Sloučením Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání vznikl k 1. 1. 2020 Národní pedagogický institut České republiky.