03

Metody diagnostiky žáků a tříd

Znají učitelé své žáky? Vědí učitelé, co žáky motivuje, jaký mají vztah ke škole či ke školnímu předmětu? Jaký styl výuky jim vyhovuje? Jak se ve škole cítí, jak se cítí mezi svými spolužáky? Pro tento účel lze nabídnout evaluační nástroje dotazníkového charakteru pro žáky. Učitel pak získá automaticky vygenerovanou zprávu s výsledky o žácích jeho třídy.
Pokud chtějí učitelé vědět, co si žáci myslí o škole, výuce, učitelích, lze doporučit ještě další nabízené evaluační nástroje.