10

Další vzdělávání

V rámci projektu Cesta ke kvalitě byl dvakrát pilotován kurz Koordinátor autoevaluace. Tento kurz je nyní stabilní součástí external-iconnabídky Národního institutu pro další vzdělávání (dále NIDV). Můžete se podívat na publikaci, která sloužila a slouží jako pdf-iconstudijní text pro tento vzdělávací program. external-iconNIDV nabízí i kurzy k jednotlivým evaluačním nástrojům, které v rámci projektu vznikly.
Dále vám můžeme doporučit k tomuto tématu publikace připravené v rámci projektu Cesta ke kvalitě nebo další rozšiřující literaturu.
Legislativní dokumenty platné v lednu 2012 naleznete zde.