07

Web, publikace a bulletin Na cestě ke kvalitě

Rady k tématu vlastního hodnocení školy lze nalézt ve statické podobě v publikacích, které vznikly v rámci projektu Cesta ke kvalitě, nebo jsou k dispozici v další rozšiřující literatuře.
S cílem co nejvíce pomoci školám bylo vydáno šest čísel bulletinů Na cestě ke kvalitě. Každé z těchto čísel bylo tematicky zaměřeno na určitou fázi autoevaluačního procesu.
 • Bulletin č. 1 – téma „Proč autoevaluace?“
 • Bulletin č. 2 – téma „Analýza aktuálního stavu, plán autoevaluace a volba kritérií a indikátorů“
 • Bulletin č. 3 – téma „Volba evaluačních nástrojů a jejich vhodnost pro zjištění, jak se daří plnit aktuální cíle“
 • Bulletin č. 4 – téma „Zpracování dat a informací, analýza výsledků a jejich interpretace“
 • Bulletin č. 5 – téma „Vyhodnocení z hlediska dosažení cíle – autoevaluační zpráva – doporučení, stanovení cílů a úkolů do budoucna“
 • Bulletin č. 6 – téma „Zavádění změn – učící se škola“
Ke každému číslu bulletinu byla dána vyjímatelná prakticky využitelná příloha.
 • pdf-iconPříloha č. 1 – kartičky k evaluačnímu nástroji Dobrá škola
 • pdf-iconPříloha č. 2 – kritéria hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy
 • pdf-iconPříloha č. 3 – evaluační nástroj Rámec pro vlastní hodnocení školy
 • pdf-iconPříloha č. 4 – evaluační nástroj Ankety pro rodiče, žáky a učitele
 • pdf-iconPříloha č. 5 – evaluační nástroj Klima školy, školní třídy a učitelského sboru
 • pdf-iconPříloha č. 6 – evaluační nástroj Rámec profesních kvalit učitele, Profesní portfolio učitele a 360° zpětná vazba pro střední úroveň řízení