14

Klima školy

Na zjišťování klimatu ve škole je zaměřeno několik evaluačních nástrojů. Ty základní jsou dotazníkového charakteru s podporou elektronického vyplňování a automatickým generováním výsledků na portále evaluačních nástrojů. Tématu zjišťování klimatu ve škole se souhrnně věnovala pdf-iconpříloha 5. čísla bulletinu Na cestě ke kvalitě.
Vedle těchto evaluačních nástrojů, které mají „klima“ přímo v názvu a snaží se ho mapovat ve všech jeho hlavních dimenzích, poskytují i některé další evaluační nástroje dílčí informace o klimatu ve škole. Jedná se o tyto:
Taktéž v anketách pro žáky, rodiče a učitele může škola položit těmto cílovým skupinám otázky, které o klimatu ve škole vypovídají.
Zpětnou vazbu velmi dílčího charakteru lze ke klimatu školy získat i od odcházejících žáků metodou skupinového rozhovoru či od absolventů formou dotazníku.