11

Legislativa

Vlastní hodnocení škol v ČR je od 1. ledna 2012 ukotveno pouze v zákoně č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon.
Dne 20. prosince 2011 byla novela publikována ve pdf-iconSbírce zákonů.
Vlastní hodnocení je řešeno:
Paragrafem 12 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., který zní: „Hodnocení se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí.“
Paragrafem 12 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., který zní: „Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy.“

Povinnosti škol:

  • Školám nadále zůstala povinnost realizovat vlastní hodnocení školy.
Paragraf 12 odst. 1 zní: „Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí.“
  • Školy mají povinnost promítat výsledky vlastního hodnocení do výroční zprávy o činnosti školy.
Paragraf 12 odst. 2 zní: „Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy.“

Co už povinnost není:

  • Školy nemusejí zpracovávat zprávu o vlastním hodnocení školy, která nově nespadá do povinné dokumentace školy dle § 28. Tím pádem není ani závazné strukturu zprávy projednávat se školskou radou.
V § 28 odst. 1 písm. e) se slova „zprávy o vlastním hodnocení školy,” zrušují.

Co nově zůstává na rozhodnutí škol:

  • Školy samy rozhodují, jak dlouhý bude cyklus zpracování vlastního hodnocení. Dílčí výsledky vlastního hodnocení školy však musejí zohledňovat ve výroční zprávě každoročně.
  • Školy samy rozhodují o struktuře vlastního hodnocení školy, o tom, které oblasti budou v daném období sledovat.