06

Souhrnný obsah výstupů

A. Výzkum a analýzy

B. Vývoj a ověřování

C. Podpůrné systémy pro školy a další partnery

D. Vzdělání a diseminace