15

Hlavní výstupy aktivity – D. Vzdělávání a diseminace

Cílem bloku aktivit s názvem Vzdělávání a diseminace bylo navrhnout a pilotně ověřit systém vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti autoevaluace, informovat širší pedagogickou a odbornou veřejnost o zavádění systému autoevaluace do praxe škol.
V rámci této aktivity byl dvakrát pilotně realizován vzdělávací program Koordinátor autoevaluace, kterého se zúčastnilo 430 pedagogických pracovníků, kteří absolvovali celkem deset prezenčních výukových seminářů v celkovém počtu 60 hodin a e-learningové studium v rozsahu 40 vyučovacích hodin. Po úspěšném dokončení programu absolventi obdrželi osvědčení o absolvování. Na základě tohoto absolvování studia a následného výběrového řízení bylo přijato 29 koordinátorů autoevaluace do vzdělávacího programu Poradce autoevaluace, kteří poskytují poradenství v praxi. Se zahájením realizace aktivity D bylo uskutečněno 14 zahajovacích konferencí pro pedagogickou, odbornou veřejnost a zřizovatele (v každém kraji ČR), celkem se zúčastnilo 870 představitelů pedagogické, odborné veřejnosti a zřizovatelů. Závěrečné konference byly realizovány ve všech krajích s důrazem na diseminaci výstupů aktivity a celého projektu.