16

Hlavní výstupy aktivity – C. Podpůrné systémy pro školy a další partnery

Cílem bloku aktivit s názvem Podpůrné systémy pro školy a další partnery bylo vytvořit takové mechanismy (s využitím dosud systematicky neustálených vnějších expertních zdrojů a s existujícím potenciálem samotných škol), které školy povzbudí a podpoří ke komunikaci (uvnitř školy i s jinými školami), k jejich vzájemné spolupráci a sdílení zkušeností s autoevaluací a budou jim podporou pro realizaci autoevaluačních procesů ve škole.
Hlavní výstupy aktivity: