16

Autoevaluace – ověřené zkušenosti vzájemného učení škol

Projekt Cesta ke kvalitě nabídl školám aktivity s cílem vzájemného sdílení zkušeností, učení a hodnocení. Ústředním tématem těchto aktivit bylo vlastní hodnocení školy.
Jednalo se o tyto tři typy aktivit:
Učení škol prostřednictvím zmíněných tří aktivit bylo velmi efektivní, nebylo nutné překonávat bariéru nerovnosti. Týmy škol, které do aktivit vstupovaly, si vzájemně velmi dobře rozuměly, měly podobné zkušenosti, řešily obdobné problémy, měly stejný slovník, neostýchaly se zeptat. Díky společným praktickým zkušenostem i rovnému postavení si navzájem mohly důvěřovat a o to snáze se učit.
Tyto aktivity mohou být realizovány i po ukončení projektu, ať už z iniciativy škol, nebo s externí podporou. Za nejvýznamnější pro případné pokračování akcí vnímáme jejich scénáře. Nabízíme je k volnému využití všem, kteří by rádi tyto akce vyzkoušeli nebo chtěli organizovat. Kdokoli by měl zájem aktivity obdobného typu pořádat, bude mít v ruce podrobný „návod“, jak tyto aktivity krok po kroku provádět.
Ve výstupech projektu se lze seznámit s tím, jak je vhodné tyto aktivity realizovat, jaké s nimi byly konkrétní zkušenosti a jaká panovala spokojenost mezi účastníky.