06

Autoevaluace – zdůvodněná teorie

Tématu autoevaluace, díky školskému zákonu (zákon č. 561/2004 Sb.) v českém prostředí etablovanému jako vlastní hodnocení školy, se věnuje celá řada odborné literatury domácí i zahraniční.
V rámci projektu Cesta ke kvalitě vznikly rovněž samostatné publikace a jsou k dispozici výsledky empirických šetření v prostředí českých základních a středních škol v období let 2009–2012.