Za perspektivním vzděláním do Města Albrechtic

6.11.2014    Olomoucký deník -  Střední škola zemědělství a služeb v Městě Albrechticích má dlouholetou tradici, poskytuje vzdělání pro spádovou oblast Osoblažska a Krnovska v učebních oborech, které jsou zaměřeny na oblast technickou, zahradnictví a na gastronomii, a může se pochlubit moderním vybavením, bohatou nabídkou vzdělávání žáků i dospělých, možností zahraniční praxe i nadstandardním sportovním zázemím. Nabízí všechny výhody malé školy: individuální přístup ke každému žákovi, bezpečné prostředí, aktivní spolupráci s rodiči a rodinnou atmosféru. Díky tomu láká každý rok z řad veřejnosti velký počet zájemců o kvalitní vzdělávání.

            Hlavním cílem školy je co nejlépe žáky připravit na jejich povolání. Proto škola velmi intenzivně spolupracuje s významnými zaměstnavateli Krnovska a Osoblažska, jako jsou firmy BOSCH Termotechnika s.r.o., Krnovské opravny a strojírny s. r. o., firma Bacho Dívčí Hrad, Státní lázně Karlova Studánka s.p. nebo Zemědělský podnik a. s. Město Albrechtice,EXNESY s. r. o. Krnov a celá řada další menších zaměstnavatelů, u kterých žáci během studia vykonávají odbornou praxi, kde získávají nejen finanční odměnu za vykonanou práci, ale především praxi, která je pro ně při vstupu do zaměstnání velmi důležitá. Výsledkem této spolupráce je rostoucí zájem zaměstnavatelů o umístění žáků na jejich pracoviště, což převyšuje možnosti školy.

            Pro praktickou výuku žáků také škola využívá vlastní dílny vybavené moderními strojírenskými a autoopravárenskými technologiemi (CNC soustruhy, CNC frézky, vrtačky, dvoukotoučové stolní brusky apod.), svařovnu s moderním odsávacím zařízením a svařovacími boxy, nadstandardně vybavená pracoviště pro žáky oborů Kuchař – číšník, Cukrář a Zahradník – aranžér.

            Pro oddych a relaxaci mají žáci k dispozici park v areálu školy, venkovní a vnitřní posilovnu s novým vybavením a mohou se vyžít i v oblasti netradičních sportů jako je kinball, frisbee nebo brannball. Škola se zapojuje do celé řady projektů, které umožňují její pedagogický i materiální rozvoj, jsou to například projekty EU peníze školám, Centrum technického vzdělávání na Bruntálsku, Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na SŠ, Učící se škola, TIME – tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání, Česko¬polská spolupráce SŠ v oblasti netradičních volnočasových aktivit, UNIV 2 KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení), UNIV 3 (Podpora procesů uznávání dalšího vzdělávání). Neméně významným prvkem v činnosti školy je i mezinárodní spolupráce s partnerskou střední odbornou školou v Prudniku. Škola velmi aktivně působí v oblasti celoživotního vzdělávání a organizuje odborné kurzy pro zájemce o získání osvědčení či úřední zkoušky. Ve škole probíhají kurzy chemické ochrany rostlin I. a II. stupně, Kurz obecných zemědělských činností, svářečské kurzy pod vedením školených pracovníků. Pro zájemce o výuční list z řad dospělých nabízí škola absolvování Profesní kvalifikace v povolání Kuchař a Zahradník. Škola také každoročně otvírá denní a dálkovou formu nástavbového studia oboru Podnikání.

            Ze stručného přehledu z činnosti školy je patrné, že Albrechtická střední je velmi dobře fungujícím centrem vzdělávání, které si zaslouží pozornost veřejnosti.