Propagační kampaň na podporu procesů uznávání

Aktivity realizované v projektu UNIV 3 směřují k systémovému rozvoji dalšího vzdělávání v ČR mimo jiné tím, že ověřují, a tím uvádějí do života zatím ne příliš rozšířené přístupy uznávání (viz zákon č. 179/2006 Sb.).

Aby měly aktivity a činnosti realizované v projektu potřebný dopad, je nezbytné poskytnout maximum odpovídajících informací co nejširšímu okruhu potenciálních zájemců o využívání systému uznávání výsledků předchozího učení.

Cílovou skupinou této kampaně bude především dospělá populace s různým formálním vzděláním a s léty praxe v jiném oboru, jehož znalost či dovednost nemůže prokázat tzv. oficiálním dokumentem. Motivací pro tuto cílovou skupinu se stane jejich nové uplatnění na trhu práce.