Zásady pro projekt UNIV3

Při realizaci projektu je nezbytné respektovat následující omezení, která vyplývají ze zásad týkajících se čerpání prostředků ESF. Porušení těchto omezení by vedlo ke vzniku neuznatelných nákladů.

Cílové skupiny Projekt směřuje ke dvěma cílovým skupinám, kterými jsou „účastníci dalšího vzdělávání“ (tedy rekvalifikačních programů a pilotního ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení) a „pracovníci vzdělávacích institucí“ (tedy škol a dalších vzdělávacích institucí). Na členy obou cílových skupin se vztahuje podmínka, že jejich bydliště leží mimo území HMP.

Rekvalifikační programy Při přípravě rekvalifikačních programů je nezbytné respektovat následující zásadu - pokud byl vzdělávací institucí (školou) připraven v projektu UNIV 2 KRAJE program připravující na získání určité DK, nemohou se pracovníci této vzdělávací instituce (školy) podílet v projektu UNIV 3na přípravě programu připravující na získání shodné DK.

Semináře zaměřené na přípravu modulových programů DV podle standardů NSK Na těchto seminářích seminářů se ze škol podílejících se na realizaci projektu UNIV 3 mohou podílet pouze pracovníci, kteří nebyli v projektu UNIV 2 KRAJE úspěšně podpořenými osobami – účastníky seminářů pedagogického projektování.