Kurzy projektu UNIV 3 rozšiřují obzory

Pan Libor Macháček v roce 1992 úspěšně složil závěrečné zkoušky Opravář zemědělských strojů – Mechanizátor na Středním zemědělském učilišti v Tišnově. Od té doby pracoval jako svářeč, řidič a brusič. V současné době pracuje jako dělník ve výrobě ve firmě Pyrotek na pozici brusič slévárenských forem.

O možnost zúčastnit se kurzu, který probíhal na střední průmyslové škole v Jedovnicích, se pan Macháček dozvěděl od své kolegyně z práce, která v Jedovnicích bydlí a také se do kurzu přihlásila.

Tento kurz byl sestaven jako příprava na zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací Obsluha CNC obráběcích strojů. O Národní soustavě kvalifikací nic nevěděl, proto pátral na internetu. Pochopil, že je to možnost prokázat svoji kvalifikaci složením zkoušky bez nutnosti absolvovat několikaletou školní přípravu.

O tom, že by měl takový kurz absolvovat, pan Macháček nepochyboval, protože věděl, že nové zkušenosti, které získá v tomto kurzu, může použít při následném hledání nové práce, která by ho zajímala a bavila. Věděl, že si podstatně zvýší svoji kvalifikaci a rozšíří si obzory. Navíc kurz byl zdarma a škola nabízela kromě získání certifikátu z projektu UNIV 3 i ostrou zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací s mezinárodně platným certifikátem.

Od kurzu očekával, že se naučí nějakou teoretickou část o funkci CNC strojů a poté si sám vyzkouším práci na CNC strojích. A také, že získá certifikát Národní soustavy kvalifikací.

Kurz splnil všechna očekávání pana Macháčka, která měl. Dokonce je i určitým způsobem převýšil. Doslova uvedl, že mu kurz otevřel nové dveře na trhu práce s možností vyššího výdělku. Informace, které mu byly v kurzu podávány, byly užitečné, jasné a důležité nikoli přebytečné. V současné době má rozjednánu práci na CNC ohraňovacím lisu.

V rámci kurzu pan Macháček nezaznamenal žádné činnosti, které by se zdály neužitečné.
Byl velice spokojen s celým jeho průběhem a byl velice rád, že mohl tento kurz navštěvovat. Časový prostor, který byl vyhrazen v kurzu pro vlastní práci s technickým vybavením, byl podle něj dostatečný a shledává ho naprosto optimálním.

Účastníci kurzu pracovali samostatně na PC a v malých skupinkách u CNC strojů, na kterých si vše samostatně vyzkoušeli. Samozřejmě to vše po předchozím vysvětlení problematiky lektorem a za jeho stálého dohledu. Průvodce pilotního ověřování se panu Macháčkovi zdál jako velice sympatický a inteligentní člověk, který svému oboru rozumí. Tím pádem mu podal dostatek informací ke studiu, k práci se stroji, ke zkoušce, motivoval ho a spolupráce s ním ho velice bavila.

Lektor pan Nečas se panu Macháčkovi jevil jako velice znalý svého oboru. Uvedl, že vždy velice rád pomohl, když náhodou někdo nevěděl jak dále pokračovat. Je velice vděčný, že byl jeho lektorem a naučil ho toho opravdu mnoho. Spolupráce s druhým lektorem panem Vybíhalem probíhala v podobném duchu.

Pro pana Macháčka bylo velice těžké skloubit zaměstnání, rodinu a koníčky s absolvováním více jak 200 hodin kurzu. Byl ale spokojen s časy, ve kterých výuka probíhala.

Při navštěvování kurzu měl velkou podporu jak od rodiny, tak i zaměstnavatele. Rodina mu vyšla vstříc, když se potřeboval připravovat na výuku, a i jeho zaměstnavatel mu vycházel vstříc s přehazováním směn tak, aby mohl kurz navštěvovat pravidelně.

Jako velkou výhodu našeho kurzu pan Macháček viděl možnost bezplatného přihlášení na „ostrou“ zkoušku dle Národní soustavy kvalifikací. Tato zkouška byla nabídnuta úspěšným absolventům kurzu školou jako bonus po absolvování tohoto kurzu. Pan Macháček se ale bohužel této zkoušky nemohl ze zdravotních důvodů ve stanoveném termínu zúčastnit. Ale škola mu vyšla vstříc s tím, že zkoušku vykoná v nejbližším termínu.