Kurz připravil nové kosmetičky

25.4.2014    Domažlický deník -  15. dubna proběhlo v prostorách SOU Domažlice setkání se sociálními partnery u příležitosti zakončení pilotního ověření rekvalifikačního programu pro profesní kvalifikaci kosmetička. Pozvání přijala řada hostů z řad sociálních partnerů (Jana Šimková, ředitelka Úřadu práce v Tachově, Zdeněk Písařík, ředitel Úřadu práce v Domažlicích, Ludvík Jírovec, předseda představenstva Okresní hospodářské komory Domažlice).

Během setkání bylo předáno Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu 9 úspěšným absolventkám z celého Plzeňského kraje. Rekvalifikační kurz v celkovém rozsahu 300 hodin byl pro účastníky zdarma díky podpoře projektu UNIV 3. SOU Domažlice v rámci uvedeného projektu v dubnu zahájilo pilotní ověřování rekvalifikačního programu pro profesní kvalifikaci dílenský montážník nábytku a dále připravuje realizaci rekvalifikačních kurzů pro profesní kvalifikace asistent kadeřníka a obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku. Uvedených kurzů se mohou účastnit všichni zájemci ve věkovém rozmezí 18 – 65 let s trvalým bydlištěm mimo Prahu, kteří nejsou účastníky počátečního vzdělávání.

Škola kromě svých hlavních činností v oblasti počátečního vzdělávání neustále rozšiřuje i nabídku kurzů a programů pro další vzdělávání, a stává se tak významným centrem celoživotního vzdělávání v regionu.