Když se dobře skloubí zájmy a práce

Paní Iva Poppová pochází z jihomoravské metropole Brno. Vystudovala střední školu, odmaturovala, vdala se a otěhotněla. Po mateřské dovolené pracovala pro soukromou společnost, kde dělala administrativu. Klasický skoro až klišé příběh, který se začíná zvrtávat až kolem roku 2008, kdy se firma následkem ekonomické krize dostává do finančních potíží a začíná propouštět své zaměstnance. Iva nakonec také musí odejít. Rok marně hledá práci. Až jednou absolvuje kurz v úplně jiném oboru, než v jakém se doteď pohybovala, a tím nastartuje něco, čemu se říká úplně jiný život.

Kurz, který tehdy Iva absolvovala, byl masérský. O něco později začala podnikat na vlastní živnostenský list a díky tomu, že je schopná a aktivní, si brzy našla stálou klientelu. Právě ve chvílích po propuštění z práce, kdy vůbec nevěděla, co bude v životě dělat, zjistila, jak ji vlastně baví objevování nových věcí. A že cokoliv, co by mohla případně stíhat s rodinou, jsou pro ni těžké, ale lákavé a neotevřené dveře. Snažila se tedy co nejvíc takových najít a jedny správné vybrat. Nakonec si ji příležitost našla sama, jak se to tak těm, co se snaží, stává. Kamarádka jí jednoho dne řekla o kurzu Instruktor Pilates a Iva, která se vždy ráda rekreačně věnovala sportu, začala na internetu dohledávat veškeré důležité podrobnosti. A pak se s vidinou rozšíření kvalifikace i vlastní kondice vydala na dvouměsíční kurz.


Blond1.jpg

Nejnáročnější pro ni bylo skloubit péči o rodinu, podnikání a poctivou docházku do hodin. Naštěstí ji ale ve všem podpořila rodina a atmosféra na kurzu byla výborná, takže se tam ráda vracela. Během dvou měsíců vznikl na instruktážním kurzu od vzdělávací instituce Pohybové a vzdělávací studio Klácelova skvělý kolektiv. Iva si oblíbila i přístup vedoucích. Nejen, že se trenéři snažili vysvětlit jim správnou metodiku pohybů a prevenci úrazů, ale zasvětili je i do základů anatomie lidského těla. Na první pohled děsivá část celého kurzu se nakonec ukázala být ve všech ohledech přínosná. Pochopení svalové soustavy lidského těla Ivě pomohla pochopit smysl jednotlivých cvičebních technik pilates.

Hodinu po hodině si Iva čím dál více cenila přístupu lektora, který se každému účastníkovi kurzu intenzivně věnoval. Ve vymezeném časovém prostoru se jim snažil předat veškeré své znalosti a zkušenosti. Zároveň přizpůsoboval tempo cvičení tak, aby ho zvládli i méně fyzicky zdatní účastníci kurzu. Cviky si prakticky vyzkoušeli v prostorné a vzdušné tělocvičně vybavené potřebnými cvičebními pomůckami. Lektor vždy cvik názorně ukázal, pak obcházel jednotlivé účastníky kurzu a opravoval technické provedení jednotlivých cviků. Ivu potěšilo i to, že během absolvování kurzu získala základní znalosti o principech zdravé výživy, vedle pravidelného sportu neodmyslitelné součásti zdravého životního stylu.

Iva odcházela z kurzu nadšená, dva měsíce nakonec utekly jako nic. Absolvování kurzů a zdokonalování sebe sama se pro ni stalo zvláštní zálibou. Takovou zálibou, kterou člověk může proměnit ve svůj hlavní zdroj příjmu. Koneckonců není to sen každého? Dělat to, co ho baví a vydělávat na tom? 

Blond2.jpg