Inovace systému akreditací rekvalifikačních programů

Cílem uvedené aktivity je inovovat systém akreditací rekvalifikačních programů tak, aby odpovídal zvyšujícímu se zájmu o akreditace, umožňoval rychlé, přehledné a transparentní zpracování žádostí a současně vytvořil potřebné kontrolní mechanismy.

Aktivita je strukturovaná do dvou vzájemně se doplňujících částí, první část se zaměřuje na vytvoření elektronického systému pro zpracování žádostí o akreditaci, včetně metodik pro užívání tohoto systému, druhá se zaměřuje na vytvoření odpovídajících kontrolních mechanismů a metodik pro přípravu a realizaci kontrolní činnosti.

Součástí činností souvisejících s kvalitou rekvalifikačních programů budou také analýzy týkající se jednak kvality dosud poskytovaných rekvalifikačních programů, jednak vzdělávacích potřeb těžko uplatnitelných skupin na trhu práce. Uvedené analýzy budou využity při zpracování metodických materiálů pro kontrolní činnost v oblasti realizace rekvalifikací.