Hradecká kybernetika rozšiřuje nabídku pro veřejnost

4.11.2014    Hradecký deník -  Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové, která je známá svojí vysoce odbornou výukou, je zapojena i do projektu UNIV3, ve kterém se ověřují kurzy pro získání osvědčení o profesní kvalifikaci.

Na jaře letošního roku zde proběhly dva ověřovací kurzy. Jeden z nich byl zaměřen na počítačové sítě, druhý pak na fotovoltaiku. Jaké závěry jste zjistili při ověřování uvedených kvalifikací, ptáme se ředitele školy ing. Jana Langa. „Zjištění byla celá řada. U kurzu Počítačových sítí bylo například ověřeno, že požadavky profesní kvalifikace jsou velmi přísné. Z patnácti účastníků kurzu se jich k závěrečným zkouškám odvážilo jen sedm, z nichž úspěšně zkoušky složili jen tři. Je to dáno nejen velkou šíří problematiky ale i nevhodnou konstrukcí předepsaných testů, což byl nucen konstatovat i předseda sektorové rady, který nás u zkoušek navštívil.“

Nejčistší energie 

A jaké zkušenosti máte z druhého kursu? Přece jenom fotovoltaika není zrovna oborem vyučovaným u vás na škole.

            „To je pravda, na druhou stranu se jedná o moderní a ekologicky nejčistší způsob získávání energie a naše škola se vždy snaží vést studenty k ochraně přírody a propagovat zavádění technologických novinek. Možná i proto jeden z našich absolventů dnes jezdí v Mazdě přestavěné na elektromobil a naši učitelé si staví fotovoltaické elektrárny i bez dotací státu. Také naše serverovna, která má poměrně velkou spotřebu elektřiny, je z části napájena fotovoltaickými panely. Od toho byl jen krůček k získání autorizace na Ministerstvu průmyslu a obchodu k provádění zkoušek profesní kvalifikace a logicky i na provádění pilotních kurzů v této oblasti.“

            Byl tento kurz také obtížný, ptáme se ředitele školy. „To je pojem relativní. Na tento kurz se nám přihlásilo 16 účastníků v podstatě z celé republiky. Byli mezi nimi jak inženýři z oboru, tak i účastníci s nižším vzděláním a někteří dokonce mimo obor. Zkoušek se však zúčastnilo 13 osob a všichni u nás získali osvědčení o odborné způsobilosti. Zjistili jsme ale, že kurz i kvalifikace jsou koncipovány pro montéry fotovoltaických elektráren na polích, ale dnešní doba vyžaduje spíše elektrárny na budovách, a to nejen elektrárny ongrid, ale stále více se budou prosazovat elektrárny s akumulací. Výsledkem našeho snažení bylo v tomto případě doporučení sektorové radě elektrotechniky, aby byl obsah této kvalifikace upraven a vznikla nová profesní kvalifikace na vyšší úrovni, která by zahrnovala i projektování a stavbu hybridních FV elektráren nejlépe na budovách.“

Další kurzy

Bude vaše škola pokračovat v oblasti vzdělávání dospělých i v tomto kalendářním roce? „Naše poznatky a připomínky získané při ověřování kvalifikací byly loni organizátory velmi ceněny, a proto můžeme letos opět pilotně ověřit dvě profesní kvalifikace, které odpovídají našemu vzdělávání. Jedna z nich má název TECHNIK PC A PERIFERIÍ a druhá pak PROGRAMÁTOR. Podrobnosti případně volná místa na kurzy těchto profesních kvalifikací najdete na našich webových stránkách www.kyberna. cz. Výhodou je, že kurzy jsou pro účastníky bezplatné, jsou ale pochopitelně poměrně časově náročné.“

            Jsou ještě volná místa na tyto kurzy? „Dnes ano, ale v době, kdy případně vyjde váš článek, to bohužel zaručit nemůžu.“

            Střední škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové vznikla v roce 1994. V roce 2013 byla přejmenována na Střední školu a vyšší odbornou školu aplikované kybernetiky. Jako první u nás definovala a do výuky zavedla vzdělávací obory Výpočetní technika a Počítačová grafika.

            Dnes škola vyučuje technické obory Programování a Počítačové sítě a umělecký obor Počítačová grafika. Ve vyšším studiu vyučuje obor Počítačová umění a design. Během studia mohou žáci získat řadu certifikátů a osvědčení jako například ECDL, programy Cisco Networking Academy, Autodesk Academia, certifikáty firem Microsoft, Adobe a další.

Kvalitní specialisti

 Královéhradeckou Kybernetiku ročně opouští v průměru 60 nových absolventů. Tím se škola významně podílí na řešení nedostatku kvalitních IT specialistů na českém pracovním trhu. Uplatnění žáků je velmi široké. Při studiu na vysokých školách mají výhodu ve zkušenostech s využíváním nejnovějších technologií. V praxi se absolventi technického směru prosazují jako správci informačních systémů, programátoři, systémoví inženýři, servisní technici, návrháři a tvůrci počítačových sítí. Maturanti uměleckého směru jsou zase žádaní v oblastech navrhování designu či tvorby www stránek v grafických a reklamních studiích.