Projekt UNIV3

UNIV3.jpg

V projektu UNIV3 probíhá podpora rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky a propojuje se s tzv. „procesem uznávání“. Uznávány budou dovednosti a znalosti, které se zájemci o doplnění vzdělání naučili během života i mimo školu.

UNIV 3 navazuje na projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE, které probíhaly v letech 2005 až 2012. Cílem projektu je podpora rekvalifikací, po jejichž absolvování lidé složí zkoušky. Na jejich základě pak získají novou profesní kvalifikaci. Zároveň se ověřuje tzv. „proces uznávání“, v němž jsou uznávány dovednosti a znalosti, které se zájemci o novou profesní kvalifikaci naučili během života i mimo školu. Zkouška probíhá podle hodnoticích standardů Národní soustavy kvalifikací, díky tomu je získaná profesní kvalifikace uznávána zaměstnavateli v celé České republice.  

Více o Národní soustavě kvalifikací najdete na jejích webových stránkách.

Nová legislativa na poli vzdělávání dospělých v České republice zároveň umožnila středním odborným školám zaměřit se na segment profesního (dříve dílčího) vzdělávání, tedy na vzdělávání dospělých. To může vracet na trh práce např. řemesla, která chybí, ale někdy jim i navracet prestiž. Do tohoto procesu se zapojil i projekt ministerstva školství UNIV 3.

ano.jpg

Je Vám mezi 18 – 64 lety a umíte něco, co jste se nikdy neučili, ale celý život to děláte? Nevíte, jak to dokázat svým známým, zaměstnavateli nebo třeba i jen sami sobě? Pomůže vám nový systém profesních kvalifikací.

Profesní kvalifikaci lze získat, aniž byste chodili několik let do školy, protože své znalosti a dovednosti můžete prokázat při zkoušce. Tuto možnost nabízí i projekt UNIV 3, v němž probíhá pilotní ověřování profesních kvalifikací.

Jak to funguje? Podrobnosti nabízí náš propagační letákleták

Prohlédněte si také nové propagační video nebo filmové ukázky ze zkoušek pilotního ověřování profesních kvalifikací a dozvíte se víc.  

SAMOSTATNÝ WEB PROJEKTU UNIV 3 NALEZNETE ZDE

Na základě požadavků ze škol a vzdělávacích institucí jsme vytvořili instruktážní animované video pro veřejnost s návodem, jak postupovat při realizaci procesu uznávání.

Projekt UNIV 3 byl prodloužen o další čtyři měsíce – do 31.10.2015. Prodloužení bude využito k pilotnímu ověření profesních kvalifikací, jejich standardy byly teprve nedávno schváleny. Víc najdete v tiskové zprávě.


 

Vydali jsme sborník příkladů dobré praxe

sbornik.jpg Přečtěte si příběhy lidí, kteří se pustili se zaujetím do vzdělávacího procesu v projektu UNIV 3, aby si vyzkoušeli, co znají a dovedou, nebo se seznamte s lektory, kteří připravovali kurzy, vše odučili i odzkoušeli a po celou dobu účastníky vzdělávání provázeli, nebo se školami a vzdělávacími institucemi, kde se vše odehrávalo. V jejich příbězích se dočtete, jak jim účast v projektu UNIV 3 změnila život.

 

Přestali jsme se bát horkého skla

Světlá nad Sázavou – Pracovní oblečení, vlasy sčesané dozadu, černé brýle a vážný výraz ve tváři.

 

Prodloužení projektu UNIV 3 otevírá cestu k ověření dalších vzdělávacích programů

TZ červen 2015 -  Projekt ministerstva školství nazvaný UNIV 3 postupně směřuje ke svému ukončení. Výstupní data naznačují, že projekt naplnil - a v mnoha ohledech překročil - stanovené cíle, a že jej lze hodnotit jako úspěšný. Nedávná informace o jeho prodloužení vyvolala mezi vzdělávacími institucemi nebývalý zájem o další spolupráci, a otevírá tak cestu k ověření dalších vzdělávacích programů.

 

Topenář

Topenář 36-004-H, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Turnov

 

Hospodyně v domácnosti

Hospodyně v domácnosti 69-026-H, Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova