Projekt UNIV3

UNIV3.jpg

V projektu UNIV3 probíhá podpora rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky a propojuje se s tzv. „procesem uznávání“. Uznávány budou dovednosti a znalosti, které se zájemci o doplnění vzdělání naučili během života i mimo školu.

Nová legislativa na poli vzdělávání dospělých v České republice umožnila středním odborným školám zaměřit se na segment profesního (dříve dílčího) vzdělávání. To může vracet na trh práce např. řemesla, která chybí, ale někdy jim i navracet prestiž. Tato skutečnost se řeší v právě probíhajícím projektu ministerstva školství UNIV 3.

ano.jpgJe- li Vám mezi 18 – 64 lety a umíte něco, co jste se nikdy neučili, ale co celý život děláte, ale nevíte, jak to dokázat svým známým, svému zaměstnavateli nebo třeba i jen sami sobě? Právě Vám jsou určeny naše stránky. Prohlédněte si nové propagační video nebo  filmové ukázky ze zkoušek pilotního ověřování profesních kvalifikací  a dozvíte se víc.  

SAMOSTATNÝ WEB PROJEKTU UNIV 3 NALEZNETE ZDE


 

Sklář pro duté sklo - i zkušený se má co naučit

Je malý vzrůstem, ale velký srdcem. O kom je řeč? O čtyřiačtyřicetiletém Jaroslavu Durdoňovi. Tento drobný chlapík v nejlepších letech žije na severu naší republiky v malém městečku Nový Bor. 

 

Rekvalifikací „na Uhelné“ získali vězni osvědčení v profesi tesaře

14.11.2014    Znojemské noviny - První listopadový týden se na Střední škole technické Znojmo na Uhelné ulici konaly závěrečné zkoušky pro profesní kvalifikaci „tesař“ v rámci celostátního projektu UNIV3, který zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání. 

 

Na SŠ lidé využívají znalosti z praxe

11.11.2014    Jihlavské listy -  Střední školy se i na Jihlavsku věnují také vzdělávání dospělých. Běžně při tom spolupracují s obcemi i podnikatelskou sférou. Aktuálním trendem je v tomto směru tzv. "uznávání" znalostí a dovedností, které lidé nabyli ve svém původním oboru, anebo i neformálně ve svém zaměstnání.

 

Za perspektivním vzděláním do Města Albrechtic

6.11.2014    Olomoucký deník -  Střední škola zemědělství a služeb v Městě Albrechticích má dlouholetou tradici, poskytuje vzdělání pro spádovou oblast Osoblažska a Krnovska v učebních oborech, které jsou zaměřeny na oblast technickou, zahradnictví a na gastronomii, a může se pochlubit moderním vybavením, bohatou nabídkou vzdělávání žáků i dospělých, možností zahraniční praxe i nadstandardním sportovním zázemím. Nabízí všechny výhody malé školy: individuální přístup ke každému žákovi, bezpečné prostředí, aktivní spolupráci s rodiči a rodinnou atmosféru. Díky tomu láká každý rok z řad veřejnosti velký počet zájemců o kvalitní vzdělávání.

 

Hradecká kybernetika rozšiřuje nabídku pro veřejnost

4.11.2014    Hradecký deník -  Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové, která je známá svojí vysoce odbornou výukou, je zapojena i do projektu UNIV3, ve kterém se ověřují kurzy pro získání osvědčení o profesní kvalifikaci.

 

Rozvoj vzdělávání dospělých na středních školách pomáhá i lidem s lehkým mentálním či jiným postižením

Vzdělávání žáků se speciálními potřebami je specifickou oblastí vzdělávacího systému. V Jihočeském kraji prokazuje škola v Lišově, že lze v tomto ohledu využít i rychle se rozvíjející segment vzdělávání dospělých na středních odborných školách.