Projekt UNIV3

UNIV3.jpg

V projektu UNIV3 probíhá podpora rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky a propojuje se s tzv. „procesem uznávání“. Uznávány budou dovednosti a znalosti, které se zájemci o doplnění vzdělání naučili během života i mimo školu.

Nová legislativa na poli vzdělávání dospělých v České republice umožnila středním odborným školám zaměřit se na segment profesního (dříve dílčího) vzdělávání. To může vracet na trh práce např. řemesla, která chybí, ale někdy jim i navracet prestiž. Tato skutečnost se řeší v právě probíhajícím projektu ministerstva školství UNIV 3.

ano.jpgJe- li Vám mezi 18 – 64 lety a umíte něco, co jste se nikdy neučili, ale co celý život děláte, ale nevíte, jak to dokázat svým známým, svému zaměstnavateli nebo třeba i jen sami sobě? Právě Vám jsou určeny naše stránky. Prohlédněte si nové propagační video nebo  filmové ukázky ze zkoušek pilotního ověřování profesních kvalifikací  a dozvíte se víc.  

SAMOSTATNÝ WEB PROJEKTU UNIV 3 NALEZNETE ZDE


 

Díky projektům UNIV podporuje olomoucká škola širokou paletu řemesel

Střední škola polytechnická v Olomouci byla založena v roce 1968 jako Odborné učiliště národního podniku Dopravní stavby Olomouc. Podnik Dopravní stavby Olomouc se tak stal jednou z prvních firem v regionu s komplexním zařízením pro výchovu učňů - škola ve svém areálu poskytovala žákům teoretickou výuku, odborný výcvik, ubytování v domově mládeže a celodenní stravování ve školní jídelně. Vyučovaly se zde tříleté učební obory automechanik a provozní a strojní zámečník pro potřeby podniku Dopravní stavby Olomouc.

 

Projekty UNIV v Lomnici u Tišnova

SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o., jejímž zřizovatelem je Svaz českých a moravských spotřebních družstev Praha, má v oblasti vzdělávání již dlouholetou tradici.

 

Jak účast v projektu pomohla v Plzni

Zapojením do projektu UNIV získala Sportovní a podnikatelská střední škola v Plzni mnoho zkušeností a podnětů pro další směřování, které by ji jinak zřejmě úplně minuly. V době snižování počtu uchazečů o středoškolské studium je další vzdělávání příležitostí, jak udržet školu ve finanční formě a zároveň nemuset snižovat počet pracovních míst.

 

SPŠ dopravní Plzeň má silného patrona oboru

Miloslav Košťál je vystudovaný strojař a stavař. V roce 1991 začal podnikat v oboru import a distribuce opravárenských autolaků zahraničního výrobce pro ČR. Musel se tedy rekvalifikovat do třetího oboru – povrchové úpravy vozidel. 

 

Do třetice všeho dobrého

Petr Sitt v počátečním vzdělávání absolvoval učební obor Zedník - obkladač a úspěšně ho ukončil závěrečnou zkouškou. Poté nastoupil do nástavbového studia oboru Stavební provoz. Po absolvování prvního pololetí ukončil na vlastní žádost studium.

 

Ošetřovatel koní

Ošetřovatel koní 41-018-H, POE EDUCO, spol. s. r. o., Nový Jičín