Zpravodaj Oborové skupiny č. 9/ zima 2014

V devátém čísle zpravodaje Oborové skupiny, které vyšlo v prosinci 2014, jsou články o propojování Národní soustavy kvalifikací a ECVET, o Ověřování tvorby jednotek výsledků učení v projektu Pospolu, o podzimních setkáních oborových skupina a o semináři s názvem Proč zavádět český rámec kvalifikací?

Ke stažení zde