Závěrečné zkoušky pro žáky se sluchovým postižením

Porucha sluchu či dokonce jeho absence výrazně omezuje schopnost žáka pochopit informace obsažené v tématech jednotného zadání závěrečných zkoušek. Při jejich řešení tedy může být znevýhodněn, i když potřebné znalosti a dovednosti má. Je tedy potřeba hledat takovou formu zadání, která bude vyhovující vzhledem ke komunikační bariéře daného žáka. 


Míra znevýhodnění žáka u závěrečných zkoušek je samozřejmě vždy závislá na hloubce a charakteru sluchového postižení a na dosavadním způsobu a průběhu vzdělávání žáka.

Žáci se sluchovým postižením tedy vyžadují speciální přístup. 

  • Rady, jak postupovat, najdete v následující prezentaci a v článku Romany Jezberové Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání pro žáky se sluchovým postižením.

Zaverecne_zkousky_zaku_se_sluchovympostizenim.doc Zaverecne_zkousky_zaku_se_sluchovym postizenim.doc (121,50 KB)
Priklad_dobre_praxe_zaci_se_sluchovym_postizenim.pptx Priklad_dobre_praxe_zaci_se_sluchovym_postizenim.pptx (860,26 KB)