Závěrečné zkoušky může složit i člověk s profesní kvalifikací

Člověk, který si udělá zkoušky z profesních kvalifikací, z nichž se skládá úplná kvalifikace, může získat výuční list. Musí k tomu složit závěrečné zkoušky na některé škole, kde se daný obor vyučuje. Podobně lze získat také maturitu.

Některé školy se na nás obracejí s dotazy, jak v tomto případě postupovat. Ptají se, jestli vůbec mohou k závěrečným zkouškám vzít člověka, který nezískal profesní kvalifikaci v jejich škole. Také je zajímá, kdo takové závěrečné zkoušky financuje.

Odpověď:

PK nejsou vázané na konkrétní školu (stejně jako nástavbu není třeba dělat na “své” škole). Škola tedy držitele příslušného portfólia osvědčení nemůže odmítnout.

Co je podstatné:

  • uchazeč nemusí být žákem školy,
  • zkoušku má na škole zdarma,
  • do 30 dnů může škola požádat MŠMT o úhradu nákladů spojených se zkouškou.

Podrobnější informace km této otázce najdete na: http://podpora.narodnikvalifikace.cz/autorizovaneosoby-3-moznost-ziskani-stupne-vzdelani.html

Na adrese: http://podpora.narodnikvalifikace.cz lze najít i mnoho dalších odpovědí na otázky, které souvisejí s profesními kvalifikacemi a NSK.