základní vzdělávání

Základní vzdělávání je v současné době jedinou etapou vzdělávání, které se povinně účastní každé dítě v ČR. Základní vzdělávání se realizuje v oborech základní škola a základní škola speciální. Cílem základního vzdělávání je vytvoření základů pro celoživotní učení.

Základní vzdělávání se uskutečňuje na základní škole, škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, na nižším stupni víceletých gymnázií a konzervatoří v osmiletém oboru vzdělání tanec. Základní vzdělávání lze na prvním i na druhém stupni uskutečňovat také formou individuálního vzdělávání. 

Pro osoby, které nezískaly základní vzdělání, může základní a střední škola po projednání se zřizovatelem a krajským úřadem organizovat v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání kursy pro získání základního vzdělání.


aktuálně platná verze RVP pro ZV


ČS akademie - přihlášky nejpozději do 15. října

Vzdělávací program zaměřený na podporu demokratického a inkluzivního klimatu v České a Slovenské republice.


Pokusné ověřování – Pohyb a výživa: výsledky zde

Pokusné ověřování – Individuální vzdělávání (domácí vzdělávání)


Globální rozvojové vzdělávání (GRV):

Finanční gramotnost – webová stránka pro základní vzdělávání


Texty a materiály o základním vzdělávání zpracované ve Výzkumném ústavu pedagogickém (nyní součást NÚV)