Vzdělávání v prevenci

Aktuální vzdělávací nabídka je nově umístěna na adrese kurzy.nuv.cz.

 


Národní ústav pro vzdělávání realizoval ve spolupráci s Oddělení prevence MŠMT v roce 2016 i 2017 pro krajské koordinátory prevence cílenou metodickou podporu a systematické vzdělávání. Cílem je především zkvalitňování práce KŠKP a tím i zlepšení kvality celkové úrovně systému primární prevence rizikového chování v každém kraji v České republice. Uskutečněné akce měly rovněž za cíl sjednotit práci koordinátorů prevence napříč ČR, umožnit sdílení zkušeností, podpořit šíření dobré praxe a fungovat jako prevence syndromu vyhoření těchto pracovníků.

Metodická podpora a vzdělávání krajských školských koordinátorů prevence v roce 2017

Metodická podpora a vzdělávání krajských školských koordinátorů prevence v roce 2016