Vzdělávání pro krajské školské koordinátory prevence

Na konci června 2016 realizoval NÚV ve spolupráci s MŠMT dvoudenní vzdělávací blok určený pro krajské školské koordinátory prevence. Ti zastávají důležitou roli v celkovém systému podpory a zjišťování preventivních aktivit a programů ve školství. Na každém krajském úřadě (v případě Prahy na magistrátě) je jedna osoba pověřena koordinací primární prevence v daném kraji. V rámci podpory profesního rozvoje krajských školských koordinátorů prevence plánuje NÚV nabízet pravidelné vzdělávání v tématech, která si KŠKP sami zvolí jako důležitá pro rozvoj jejich kompetencí.

V červnu jsme se první den věnovali především prohlubování znalostí v teorii prevence rizikového chování a zdokonalování se v posuzování kvality programů prevence a preventivního programu školy. Druhý den byl určený legislativě týkající se školské prevence, právní odpovědnosti pedagogů nebo právním a etickým rozměrům testování žáků na drogy. Ze strany účastníků bylo vzdělávání hodnoceno velmi pozitivně, celá akce se nesla ve velmi konstruktivním a přátelském duchu. Všem účastníkům z řad krajských koordinátorů i pracovníků oddělení prevence MŠMT jménem organizátorů děkujeme za aktivní přístup a pracovní nasazení.

Další dvoudenní vzdělávací blok se uskuteční na podzim roku 2016.

DSC_2650.JPG