Vzdělávání v prevenci

Aktuální vzdělávací nabídka je nově umístěna na adrese kurzy.nuv.cz.

 


Vzdělávání pro krajské školské koordinátory prevence

Na konci června 2016 realizoval NÚV ve spolupráci s MŠMT dvoudenní vzdělávací blok určený pro krajské školské koordinátory prevence. Ti zastávají důležitou roli v celkovém systému podpory preventivních aktivit ve školství. Na každém krajském úřadu (v případě Prahy na magistrátě) je jedna osoba pověřena koordinací primární prevence v kraji. V rámci podpory profesního rozvoje krajských školských koordinátorů prevence plánuje NÚV nabízet pravidelné vzdělávání v tématech, která si KŠKP sami zvolí.