Ústavní výchova a preventivně výchovná péče

Činnosti NÚV se v rámci ústavní výchovy a preventivně výchovné péče aktuálně zaměřují především na:

  • Tvorbu a inovaci standardů kvality péče o děti v zařízeních ÚV/OV a SVP
  • Tvorbu a inovaci speciálních standardů kvality (např. pro ambulantní SVP)
  • Metodickou podporu a vzdělávání ke standardům kvality
  • Mapování vzdělávacích potřeb a realizace vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ÚV/OV a SVP
  • Výzkumnou činnost v oblasti ústavní výchovy a preventivně výchovné péče
  • Sledování českých a mezinárodních trendů v systémech náhradní výchovy
  • Pořádání konferencí a odborných setkání
  • Podílení se na tvorbě legislativních, koncepčních a metodických dokumentů

ODKAZY:

Seznam středisek výchovné péče je dostupný na stránkách MŠMT zde.

Databáze ústavní výchovy MŠMT o dostupných službách v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče je dostupná na stránkách MŠMT zde.


AKTUALITY:

PROBĚHLA KONFERENCE PREVENCE V KONTEXTU ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY

Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy uspořádal dne 7. 11. 2017 konferenci s názvem PREVENCE V KONTEXTU ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY.

Konference se věnovala tématům prevence v souvislosti s ústavní a ochrannou výchovou a preventivně výchovnou péčí z různých úhlů pohledu. Příspěvky byly jak z pole akademické půdy, tak také z praxe. Byly zaměřeny zejména na prevenci umístění dětí do zařízení a prevenci rizikového chování mimo jiné právě u dětí, které jsou již v zařízeních umístěny. Zúčastnilo se jí 180 posluchačů a přednášejících. Příspěvky se dotýkaly práce s rodinným systémem (jako prevence umístění nebo prevence opakovaného umístění) nebo role vztahu pro jakékoliv preventivní působení. Dále byly např. představeny prezentace na téma prevence rizikového chování, a to nejen v souvislosti s legislativními změnami (např. v oblasti testování dětí na přítomnost návykových látek v těle), ale také s prvky efektivní primární prevence. SBORNÍK Z KONFERENCE JE K DISPOZICI ZDEPrezentace přednášejících, kteří dali souhlas s publikováním, jsou k dispozici zde.

Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na společné setkání v následujících letech!

 


STANDARDY KVALITY PÉČE O DĚTI

Standardy kvality péče vycházejí z více než dvouleté práce pracovní skupiny a širšího konzultačního fóra. Dne 23. 3. 2015 byly tyto standardy schváleny jako  Metodický pokyn MŠMT (Metodický pokyn, kterým se stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči č.j. MSMT-5805/2015) a zde publikované standardy jsou plně v souladu s metodickým pokynem. Standardy ke stažení ZDE.

 

STANDARDY KVALITY PRO SVP

V průběhu roku 2017 probíhá pravidelné setkávání pracovní skupiny ke standardům kvality pro ambulantní střediska výchovné péče (SVP), jejíž činnost koordinuje Národní ústav pro vzdělávání. Standardy kvality pro ambulantní SVP navážou na proces nastavování a zvyšování kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče počínající již vytvořenými Standardy kvality péče o děti v těchto zařízeních.