Ústavní výchova a preventivně výchovná péče

Činnosti NÚV se v rámci ústavní výchovy a preventivně výchovné péče aktuálně zaměřují především na:

  • Tvorbu a inovaci standardů kvality péče o děti v zařízeních ÚV/OV a SVP
  • Tvorbu a inovaci speciálních standardů kvality (např. pro ambulantní SVP)
  • Metodickou podporu a vzdělávání ke standardům kvality
  • Mapování vzdělávacích potřeb a realizace vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ÚV/OV a SVP
  • Výzkumnou činnost v oblasti ústavní výchovy a preventivně výchovné péče
  • Sledování českých a mezinárodních trendů v systémech náhradní výchovy
  • Pořádání konferencí a odborných setkání
  • Podílení se na tvorbě legislativních, koncepčních a metodických dokumentů

ODKAZY:

Seznam středisek výchovné péče je dostupný na stránkách MŠMT zde.

Databáze ústavní výchovy MŠMT o dostupných službách v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče je dostupná na stránkách MŠMT zde.


AKTUALITY:

STANDARDY KVALITY PRO SVP

Školení - Vyhlašujeme termíny kurzu Jak na standardy kvality služeb ambulantních forem středisek výchovné péče, který se uskuteční v Praze v prostorách NÚV na Proseku 6. 9., 24. 9. a 29. 10. 2018. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky ambulantních forem služeb středisek výchovné péče. V průběhu roku 2019 se uskuteční další běhy tohoto kurzu.

 

STANDARDY KVALITY PÉČE O DĚTI

Standardy kvality péče vycházejí z více než dvouleté práce pracovní skupiny a širšího konzultačního fóra. Dne 23. 3. 2015 byly tyto standardy schváleny jako  Metodický pokyn MŠMT (Metodický pokyn, kterým se stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči č.j. MSMT-5805/2015) a zde publikované standardy jsou plně v souladu s metodickým pokynem. Standardy ke stažení ZDE.

   

KONFERENCE PREVENCE V KONTEXTU ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY

Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy uspořádal dne 7. 11. 2017 konferenci s názvem PREVENCE V KONTEXTU ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY.

SBORNÍK Z KONFERENCE JE K DISPOZICI ZDEPrezentace přednášejících, kteří dali souhlas s publikováním, jsou k dispozici zde.

Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na společné setkání v následujících letech!