Ústavní výchova a preventivně výchovná péče

Činnosti NÚV se v rámci ústavní výchovy a preventivně výchovné péče aktuálně zaměřují především na:

  • Tvorbu a inovaci standardů kvality péče o děti v zařízeních ÚV/OV a SVP
  • Tvorbu a inovaci speciálních standardů kvality (např. pro ambulantní SVP)
  • Metodickou podporu a vzdělávání ke standardům kvality
  • Mapování vzdělávacích potřeb a realizace vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ÚV/OV a SVP
  • Výzkumnou činnost v oblasti ústavní výchovy a preventivně výchovné péče
  • Sledování českých a mezinárodních trendů v systémech náhradní výchovy
  • Pořádání konferencí a odborných setkání
  • Podílení se na tvorbě legislativních, koncepčních a metodických dokumentů 

AKTUALITY:

Kvalita péče o děti v ústavní výchově - sborník z konference

Národní ústav pro vzdělávání vydal sborník příspěvků z loňské konference ke kvalitě péče v ústavní výchově v ČR.

Ke stažení zde - Kvalita_pece_o_deti_v_ustavni_vychove.pdf Kvalita péče o děti v ústavní výchově.pdf (9,43 MB)

   

Pracovní skupina k tématu posuzování psychické způsobilosti

pedagogických pracovníků v zařízeních ústavní a ochranné výchovy proběhne dne 16. 11. 2016 v Národním ústavu pro vzdělávání, Novoborská 372/8, Praha 9. Zájemci o účast ve fokusní skupině, akreditovaní psychologové v dané oblasti, se mohou přihlásit nebo pro bližší informace využít kontakt lucie.myskova@nuv_cz

 

Analýza mediálního obrazu ústavní výchovy

V průběhu jara 2016 zpracoval Národní ústav pro vzdělávání analýzu mediálního obrazu zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Analýza se uskutečnila na vzorku 396 článků z českých médií, a to za posledních 6 let, tj. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2015. Zpráva z výzkumu identifikuje hlavní témata, o kterých se píše a mluví v souvislosti s dětskými domovy a výchovnými ústavy, a mapuje také mediální obraz s ohledem na pozitivní či negativní vyznění zpráv týkajících se těchto zařízení i tématu ústavní výchovy obecně.

Kompletní zpráva z výzkumu ke stažení zde - Analyza_medialniho_obrazu_ustavni_vychovy.pdf Analýza medialního obrazu ústavní výchovy.pdf

 


STANDARDY KVALITY PÉČE O DĚTI

Standardy kvality péče vycházejí z více než dvouleté práce pracovní skupiny a širšího konzultačního fóra. Dne 23. 3. 2015 byly tyto standardy schváleny jako  Metodický pokyn MŠMT (Metodický pokyn, kterým se stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči č.j. MSMT-5805/2015) a zde publikované standardy jsou plně v souladu s metodickým pokynem. Standardy ke stažení ZDE.

 

STANDARDY KVALITY PRO SVP

V průběhu roku 2016 probíhá pravidelné setkávání pracovní skupiny ke standardům kvality pro ambulantní střediska výchovné péče (SVP), jejíž činnost koordinuje Národní ústav pro vzdělávání. Standardy kvality pro ambulantní SVP navážou na proces nastavování a zvyšování kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče počínající již vytvořenými Standardy kvality péče o děti v těchto zařízeních.

 

Zveřejněny nové publikace:

Vybraná témata vychovatelské praxe

Fenomén odchodu do samostatného života dítětě vyrůstajícího v náhradní výchovné péči

Cesta k pozitivním výsledkům