Systém výkaznictví preventivních aktivit

_2218077511.jpg Systém výkaznictví a sběru dat ve školské primární prevenci rizikového chování  

Banner ad_600x60.jpg

V rámci ESF projektu VYNSPI 2 vznikl mj. elektronický systém výkaznictví a sběru dat školské primární prevence. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s MŠMT a Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze tento systém dále rozvíjí.

Elektronický výkaz kopíruje strukturu minimálního preventivního programu. Snahou je snížit administrativní zátěž školám, pedagogicko-psychologickým poradnám i krajům a sjednotit dosud nejednotnou podobu vykazování školské primární prevence a naplňování minimálního preventivního programu.

Smyslem systému výkaznictví je sjednotit obsah, objem a zpùsob sledování realizovaných preventivních aktivit v českých školách; zavést jednotnou podobu výkazù o preventivních aktivitách; poskytnout školám nástroj pro (auto)evaluaci realizovaných preventivních aktivit; sbírat informace o stavu školské prevence, které bude možné využít pro plánování a další rozvoj prevence na národní úrovni.

Systém se naléza na webové adrese www.preventivni-aktivity.cz

 

Technickou podporu a řešení problémů zajišťuje NÚV na e-mailové adrese vykazy.prevence@nuv_cz

Systém výkaznictví byl v listopadu 2016 prezentován na XIII. ročníku konference PPRCH (www.pprch.cz). Prezentaci z konference si můžete stáhnout zde - Prezentace SV PPRCH 2016.pdf

Další infromace včetně ukázky systému naleznete také v prezentaci z května 2016 - Prezentace_system_vykaznictvi.pdf

   

Pro usnadnění práce jsme pro vás připravili 3 instruktážní videa: