Standardy kvality pro ambulantní SVP

Informace o pracovní skupině ke standardům kvality pro ambulantní střediska výchovné péče

V průběhu roku 2015 zahájila svou činnosti pracovní skupina ke standardům kvality pro ambulantní střediska výchovné péče (SVP), kterou koordinuje Národní ústav pro vzdělávání.

Standardy kvality pro ambulantní SVP navážou na proces nastavování a zvyšování kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče počínající již vytvořenými Standardy kvality péče o děti v těchto zařízeních (více ZDE). Skupina se bude scházet v pravidelných intervalech a aktuality budou vyvěšovány na webových stránkách NÚV. Průběžné výsledky práce budou konzultovány s širším fórem pracovníků středisek výchovné péče a dalších odborníků.

   

Seznam členů pracovní skupiny:

PhDr. Helena Pacnerová (NÚV), PhDr. Lucie Myšková, Ph.D (NÚV), PaedDr. Jana Ptáčková (SVP Příbram), Mgr. Ilona Skotálková (SVP Brno-Hlinky), PhDr. Karel Hrubý (SVP Klíčov, Praha), Mgr. Veronika Olbertová (SVP Liberec), Mgr. Marcela Sakařová  (SVP Most), Mgr. Věra Přidalová (SVP Klíčov, Praha), Mgr. Petr Voženílek (SVP Náchod), Mgr. Pavel Dosoudil (PCPP Praha), Mgr. Petr Dřínovský (SVP Svitavska ALFA), Mgr. Kamila Dürichová (MŠMT), Mgr. Jiří Holomek (školní inspektor)

   

Dosavadní práce k přípravě standardů a činnost pracovní skupiny byly prezentovány mj. na odborném semináři k oblasti primární prevence rizikového chování pořádaném MŠMT v září v Plzni. Prezentace je dostupná zde - Standardy_kvality_SVP_Plzen.pptx Standardy kvality SVP Plzen.pptx

Zprávu z tohoto odborného semináře k oblasti primární prevence rizikového chování pořádaném MŠMT si můžeme přečíst zde - ZPRÁVA

   


V dubna 2016 proběhlo celonárodní setkání pracovníků ambulantních středisek výchovné péče na vznikajícími standardy kvality pro ambulantní SVP

Dne 26. 4. 2016 se uskutečnilo celodenní společné setkání pracovníků ambulantních středisek výchovné péče nad vznikajícími standardy kvality v aule Základní školy ZRAK na Náměstí Míru v Praze. Setkání provázela po celou dobu přátelská a pracovní atmosféra. Přítomno bylo celkem 59 pracovníků ambulantních SVP, mezi nimiž byli vedoucí středisek a další odborní pracovníci -  etopedi, psychologové a sociální pracovníci. Pracovníci pocházeli téměř ze všech krajů (Praha, Středočeský, Vysočina, Jihomoravský, Moravskoslezský, Ústecký, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Zlínský, Liberecký a Plzeňský) a reprezentovali v celkovém počtu více než 20 středisek výchovné péče. Dále se setkání zúčastnil zástupce České školní inspekce a reprezentanti oddělení ústavní výchovy MŠMT. Setkání organizoval Národní ústav pro vzdělávání a koordinaci zajistily: PhDr. Helena Pacnerová a PhDr. Lucie Myšková, Ph.D. z oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování NÚV. Na setkání byla diskutována první pracovní verze standardů kvality, na které pracovala pracovní skupina od dubna 2015. Ze setkání vyplynula řada zajímavých podnětů pro úpravy standardů a pro jejich další tvorbu, které budou dále zapracovávány pracovní skupinou. Účastníci setkání mají možnost zasílat dodatečné připomínky do 15. 5. 2016 na adresu helena.pacnerova@nuv_cz.