Seznam pracovníků DÚ vyškolených k metodické podpoře

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI DIAGNOSTICKÝCH ÚSTAVŮ PROŠKOLENÍ K VYKONÁVÁNÍ  METODICKÉ PODPORY PŘI NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY V ZAŘÍZENÍCH PRO VÝKON  ÚSTAVNÍ NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY A V POBYTOVÝCH ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO PREVENTIVNĚ  VÝCHOVNOU PÉČI

Na základě metodického pokynu z března 2015 č. j. MSMT-5808/2015, kterým se stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči, diagnostický ústav zajišťuje poskytování metodické podpory při naplňování standardů zařízením ve svém územním obvodu. Tuto metodickou podporu může podle čl. 3 uvedeného metodického pokynu vykonávat pedagogický pracovník diagnostického ústavu, který je pověřen ředitelem diagnostického ústavu a má absolvovaný vzdělávací program ke standardům kvality.

Přípravu a realizaci vzdělávacího programu pro pracovníky diagnostických ústavů, kteří jsou pověřeni metodickou podporou při naplňování standardů kvality v zařízeních, zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání. Ve dnech 17. – 24. 6. 2015 proběhla první školení. K metodické podpoře při naplňování standardů kvality v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a v pobytových školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči byli vyškoleni v rámci úvodního semináře níže uvedení pracovníci diagnostických ústavů:

Diagnostický ústav v Liberci

1 Mgr. Blanka Stupková

2 Mgr. Tereza Hroudová

3 Mgr. Karel Randák

4 Mgr. Martin Leták

5 Mgr. Martina Stohlová

6 Mgr. et Mgr. Jana Burdová

Diagnostický ústav v Hradci Králové

7 Mgr. Karel Marek

8 Mgr. Klára Marková

9 Mgr. Jarmila Bílová

Diagnostický ústav v Č. Budějovicích

10 Mgr. Radek Tušl

11 Mgr. Jitka Lidralová

12 Mgr. Radomila Vebrová

Diagnostický ústav v Plzni

13 Mgr. Viktor Vanžura

14 Mgr. Renata Lavičková

Diagnostický ústav v Praze 4 – Michli

15 Mgr. Petr Hokr

16 Mgr. Dagmar Kokmotosová

17 PhDr. Hana Přeučilová

18 PaedDr. Martin Deniger

Diagnostický ústav v Ostravě

19 Mgr. Radim Novobilský

Diagnostický ústav v Praze 4 a SVP

20 Mgr. Jana Cvetlerová

21 Mgr. Petra Koňaříková

22 Mgr. Markéta Vélová

23 Mgr. Kristina Štětinová

24 Mgr. Tereza Konrádová

25 Bc. Eliška Caltová

26 Mgr. Jana Cvetlerová

Diagnostický ústav v Brně – Hlinkách

27 Mgr. Olga Štěpánková

28 Mgr. Martin Holý

Diagnostický ústav v Bohumíně

29 Mgr. Martin Drobík

30 Mgr. Patrik Ohnheiser

Diagnostický ústav v Olomouci

31 Mgr. Aleš Lanča

32 Mgr. Jitka Žlunková

Diagnostický ústav v Praze 2

33 Mgr. Tomáš Magrla

34 Mgr. Hana Novotná

35 Mgr. Kristina Vachudová

36 Mgr. Vladimír Němec

Diagnostický ústav v Brně – Veslařská

37