RVP pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (účinný od 1. 2. 2017)

Upravený RVP PV zohledňuje v nové kapitole 10 vzdělávání dětí od dvou do tří let věku v mateřské škole včetně podmínek pro jejich vzdělávání. K dílčím doplněním nebo úpravám původního znění došlo v kapitole 1.1, 4, 7.6 a 12.

Školy poskytující předškolní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání nejpozději do 1. září 2017.

Text dokumentu ve formátu WORD

Text dokumentu ve formátu PDF

Oznámení o vydání aktualizace RVP PV na webových stránkách MŠMT (vč. Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, jímž je tento RVP PV vydán)


Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání účinný od 1. 9. 2016 (v souvislosti s novelou ŠZ č. 82/2015 Sb.)

Opatření ministryně, jímž byl RVP PV v roce 2016 inovován


Metodická pomoc učitelům

Vedle konkretizovaných očekávaných výstupů vznikala v průběhu implementace kurikulární reformy řada metodických materiálů na pomoc ředitelům a učitelům mateřských škol. Tyto materiály naleznete v této rubrice.