RVP pro předškolní vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo upravený RVP PV

Dne 12. srpna 2016 se opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy mění RVP PV. Účinnost změny RVP PV je k 1. září 2016. Školy  poskytující předškolní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s RVP PV nejpozději do 1. září 2017.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání


Opatření ministryně, jímž je RVP PV inovován


Metodická pomoc učitelům

Vedle konkretizovaných očekávaných výstupů vznikala v průběhu implementace kurikulární reformy řada metodických materiálů na pomoc ředitelům a učitelům mateřských škol. Tyto materiály naleznete v této rubrice.