RVP pro gymnázia

V této rubrice naleznete texty rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia.

Od 1. září 2009 začala všechna čtyřletá gymnázia a vyšší stupně víceletých gymnázií vyučovat podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) vytvořených podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G) nebo Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP).

Texty RVP:

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia v angličtině

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia


Pro tvorbu ŠVP podle rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia byla vytvořeny následující metodické příručky:

Manuál pro tvorbu ŠVP na gymnáziích

Ukázka učebního plánu gymnázia

Ukázka učebního plánu gymnázia (DOC)


Změny kurikulárních dokumentů od jejich prvního vydání

dodatek_k_RVP_gymnazium_se_sportovni_pripravou.pdf dodatek_k_RVP_gymnazium_se_sportovni_pripravou.pdf (úprava profilové maturitní zkoušky, vydáno v roce 2015, více informací na stránkách MŠMT).

Opatřením ministryně školství z 18. 5. 2009 byly u RVP G a RVP GSP doplněny počty povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Opatřením ministra ze dne 25. 11. 2011 se změnil počet povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v RVP G.

Opatřením ministra ze dne 20. 4. 2015 se změnil počet povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v RVP GSP.