REVIZE RVP

Rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání. Do vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tento zákon byl novelizován v roce 2015 pod č. 82/2015.

 

ZÁMĚR, DŮVODY A CÍLE

Rámcové vzdělávací programy jsou dokumenty, které je nutné po určitém čase podrobit revizi. Změny, které se ve společnosti odehrávají, měnící se sociální, ekonomické a politické, ale i přírodní podmínky, proměny deklarovaných hodnot a sdílené kultury je potřebné promítat souběžně do všech RVP, které vymezují a popisují předškolní, základní a střední vzdělávaní.  Úkolem je nově, jednoznačně a závazně  vymezit rozsah a obsah vzdělávání společný pro všechny, který by měl být základem pro individuální rozvoj každého žáka. 

 

HARMONOGRAM

Práce zahrnují přípravu podkladových studií, diskuze a připomínky v odborných skupinách, „ vyčištění “  obsahu vzdělávací oblasti a nakonec projednávání v oponentních skupinách.

 

POJETÍ A RÁMEC

Návrh pojetí revizí RVP se týká předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, vzdělávání na gymnáziích a všeobecného vzdělávání ve středním odborném vzdělávání.

 

PODKLADOVÉ ANALYTICKÉ STUDIE

Aktuální verze zpracovaných podkladových studií k jednotlivým vzdělávacím oblastem. Cílem je charakterizovat stávající stav realizovaného a výsledného kurikula v dané oblasti, zachytit zahraniční trendy a formulovat návrhy na změny, jsou-li potřebné.

 

DISKUZNÍ FÓRUM

Celý tým spravující diskuzní fórum si přeje, aby tento prostor pro Vás byl příjemným a tvůrčím místem, kam se budete rádi vracet. Proto prosím věnujte pozornost doporučenému chování – nastavená pravidla jsou pro většinu z nás samozřejmostí. Pokud byste měli dojem, že některý z návštěvníků pravidla porušuje, napište nám.

 

Chcete nám položit dotaz k tématu revize RVP? Pište na revizervp@nuv_cz.

K dokumentům se můžete vyjádřit v diskuzi k podkladovým studiím.

Své otázky a návrhy k pojetí revizí RVP můžete zveřejnit v obecné diskuzi k revizím.