DISKUZNÍ FÓRUM

Celý tým spravující diskuzní fórum si přeje, aby tento prostor pro Vás byl příjemným a tvůrčím místem, kam se budete rádi vracet. Proto prosím věnujte pozornost doporučenému chování – nastavená pravidla jsou pro většinu z nás samozřejmostí. Pokud byste měli dojem, že některý z návštěvníků pravidla porušuje, napište nám.

Diskuzní fórum k jednotlivým podkladovým studiím.

Své otázky a návrhy k pojetí revizí RVP můžete zveřejnit v obecné diskuzi k revizím.

 


 Pravidla diskuzního fóra

1. Obsah

1.1 Cílem diskuzního fóra NÚV je nabídnout přátelské a uživatelsky přívětivé prostředí zaměřené na výměnu názorů a zkušeností. O všechny sekce se starají garanti a moderátoři.

1.2 Na webu je nutné dodržovat zákony platné v ČR.

2. Respekt k ostatním uživatelům

2.1 Případný nesouhlas se musí vždy vymezit vůči tématu, nikoli vůči pisateli.

2.2 Nesouhlasit je správné a zdravé, ale nesouhlas vyjádřený agresivně nebo útočně bude smazán. Zdvořilosti není nikdy dost.

2.3 Pokud budete dopálení, vychladněte, než odepíšete. Popište své emoce, doplňte pár slov k vysvětlení. Neventilujte své rozhořčení nepřiměřenou reakcí vůči autorovi či jeho názorům.

2.4 Nevydávejte se za někoho jiného. Ostatní očekávají, že jste tím, kým se prezentujete.

2.5 Nerozesílejte nevhodnou poštu, řetězcové zprávy, nespamujte (spam – nevyžádaná pošta rozesílaná zpravidla hromadně, v aktuální verzi českých zákonů je tento postup trestný), nerozesílejte propagaci/nabídku firmy.

2.6 Pište s diakritikou. Zbytečně nadměrně neformátujte, takový příspěvek působí negativně na čtenáře. Použití VELKÝCH PÍSMEN znázorňuje křik.

2.7 Pomáhejte nováčkům. Buďte tolerantní, shovívaví k chybám ostatních. Neopravujte druhé, veřejnou kritiku by autor nemusel unést. Pište jasně a stručně, buďte výstižní.

Zlaté pravidlo: Buďte tolerantní k chování ostatních, ale striktní k chování svému!

3. Soukromí

3.1 Soukromá zpráva je sdělením odesílatele příjemci. Nezveřejňujte proto zprávy z pošty bez předchozího souhlasu odesílatele. Výjimkou je možnost poslat zprávu od jiného uživatele moderátorovi, pokud se zpráva týká fungování systému nebo porušování obecných pravidel.

3.2 Vezměte na vědomí, že cokoliv o sobě zveřejníte, je přístupné komukoliv. Internet je veřejné médium.

3.3 Respektujte soukromí ostatních.

4. Užívání

4.1 Nevyužívejte potenciální bezpečnostní díry systému. Pokud zjistíte nějaký nedostatek v systému, nahlaste tuto skutečnost správci systému.

4.2 V případě, že dojde k porušení pravidel, bude dotyčný příspěvek smazán.

4.3 Pamatujte, že diskuzní fórum NÚV je místem, kde si pomáháme a sdělujeme zkušenosti.

5. Reklama

5.1 Web nuv.cz není zaměřen na komerční reklamu za účelem zisku. Příspěvky, které budou primárně zaměřeny k propagaci komerčního obsahu, mohou být smazány.

5.2 Zároveň budou smazány i příspěvky, které obsahují informace, jejichž hodnota je bezcenná bez zaplacení služby, zakoupení literatury nebo softwaru, popřípadě je návodem k zaplacení zpoplatněné služby.


Děkujeme všem uživatelům nuv.cz, kteří tato pravidla dodržují, a přispívají tak k přátelskému klimatu v prostředí celé komunity portálu.

Tým diskuzních fór