RÁMEC

RVP a kurikulární dokumenty jsou zaměřeny na rozvoj obecných cílů vzdělávání. Ty jsou naplňovány klíčovými kompetencemi, které sytí příslušné vzdělávací oblasti.

Obecné cíle vzdělávání - klíčové kompetence - vzdělávací oblasti 


01.jpg