PERSONÁLNÍ POJETÍ REVIZÍ RVP

Vedení revizí 

Mgr. Jaroslav Fidrmuc
náměstek pro řízení Sekce pro všeobecné vzdělávání

Koncepční skupina revizí 

PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D.
vedoucí oddělení  pro koncepci kurikula

PhDr. Helena Marinková, Ph.D.
zástupkyně náměstka sekce pro všeobecné vzdělávání

Ing. Jitka Pohanková
koncepční pracovník Sekce pro kvalifikace, počáteční a další odborné vzdělávání

PaedDr. Karel Tomek
koncepční pracovník oddělení pro koncepci kurikula


Garanti revizí

Předškolní vzdělávání
Mgr. Hana Splavcová
Bc. Jana Smolková

Primární vzdělávání
PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Český jazyk
Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.
Mgr. Ivana Kolářová

Literární výchova
Mgr. Petr Koubek

Cizí jazyky
PhDr. Jitka Tůmová

Matematika a její aplikace
Mgr. Václav Bendl

Informatika a ICT
Mgr. Daniela Růžičková
Ing. Eva Fanfulová
Mgr. Michala Podrázka

Člověk a společnost
Mgr. Alena Hesová

Dějepis
RNDr. Josef Herink

Fyzika
Mgr. Karel Heřman

Chemie
PhDr. Martina Černá

Přírodopis, Biologie
Mgr. Jakub Holec

Zeměpis, Geografie
RNDr. Josef Herink

Umění a kultura, průřezová témata
Mgr. Markéta Pastorová

Výchova ke zdraví
PhDr. Jan Tupý

Tělesná výchova, bezpečnost
Mgr. Petr Polívka

Osobnostní a sociální výchova
Mgr. Anna Pospíšilová

Člověk a svět práce
Ing. Kateřina Lichtenberková

Speciální vzdělávací potřeby
PhDr. Renata Votavová