Návrh pojetí revizí RVP – odborné vzdělávání

Návrh na předpokládané změny v kurikulu odborného vzdělávání.

V návaznosti na analýzu a hlavní záměry strategických dokumentů MŠMT (Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2020, Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání v letech 2015–20) sleduje revize RVP ve středním odborném vzdělávání následující hlavní principy:

  • Prostupnost – vertikální i horizontální, bez slepých uliček; žák může kdykoliv navázat na přerušené vzdělávání a pokračovat k získání vyššího stupně včetně uznání předchozího učení.
  • Flexibilita – diverzifikace vzdělávacích cest ve vztahu k různým možnostem uplatnění na trhu práce; flexibilní organizace výuky např. ve formě modularizace; flexibilní reakce na měnící se potřeby trhu práce.
  • Kvalita – získané vzdělání dává předpoklady k celoživotnímu učení, zároveň umožňuje dobrou uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Podkladové studie (všeobecné vzdělávání)

Podkladové studie (odborné vzdělávání) 


Chcete nám položit dotaz k tématu revize RVP? Pište na revizervp@nuv_cz