Publikace

Možnosti práce s dětmi s poruchami (v) chování v ústavní výchově

Obalka sbornik.png VYBRANÉ PROBLÉMY Lucie Myšková (ed.) Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 Editor © Lucie Myšková, 2019 © Alexandr Kasal, Dana Trávníčková, Michaela Chrdlová, Martina Franzová, Lenka Šťastná, Evžen Nový, František Tichý, Soňa Křížová, Martina Petrovičová, Irena Smetáčková, Ida Viktorová, Kateřina Schönová, Mirka Palkosková, Michal Goetz, Lucie Myšková

 

Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a standardy kvality služeb ambulantních středisek výchovné péče

sbornik.jpg Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a standardy kvality služeb ambulantních středisek výchovné péče navazují na Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních z roku 2015, doplňují je o standardy v ambulantních formách středisek výchovné péče, jejich kontext a historii tvorby, a vycházejí z více než dvouleté práce pracovní skupiny a širšího konzultačního fóra.

 

Porovnání systémů péče o delikventní děti a mládež v České republice, Německu, Velké Británii, Francii a Chorvatsku

Obalka Nora mala2.jpg Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10. © Tereza Baltag, Nora Hochlová, Lucie Myšková, 2017 ISBN 978-80-7481-203-3

 

Prevence v kontextu ústavní a ochranné výchovy - sborník z konference

sbornik2.jpg Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10.  ISBN 978-80-7481-202-6.  Editorka: Tereza Baltag, 2017 Autoři: Karel Červenka, Helena Fialová, Dana Lipová, Jan Mazák, Lucie Myšková, Monika Peterková, Dana Pukancová, Jaroslav Šejvl, Věra Vojtová, Jana Ženíšková, 2017

 

Kvalita péče o děti v ústavní výchově - sborník z konference

sbornik.jpg Autorský kolektiv:  Helena Pacnerová, Lucie Myšková (eds.) Karel Červenka, Ivan Lukšík, Ľubica Lukšíková, Lucie Myšková, Hana Novotná, Helena Pacnerová, Roman Petrenko, Radek Ptáček, Albín Škoviera, Věra Vojtová © Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků;  Vydání první, Praha 2016;  ISBN 978-80-7481-157-9

 

Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče

Standardy.jpg Autorský kolektiv:  PhDr. Helena Pacnerová, PhDr. Pavel Janský, Ph.D., PhDr. Božena Lányová, PaedDr. Pavel Bártík, Mgr. Jiří Holomek, Mgr. Patrik Matoušů, Mgr. Olga Vernerová, Miloš Picek, Mgr. Lucie Myšková, Ph.D. ;  Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10, Vydání první, Praha 2015 ISBN 978-80-7481-138-8

 

Vybraná témata vychovatelské praxe

Vybrana temata.jpg Helena Pacnerová, Adéla Zelenda Kupcová (eds.);  Inspirace pro vychovatele v zařízeních ústavní a ochranné výchovy;  Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10, a Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Apolinářská 4, Praha 2, ve vydavatelství TOGGA, spol. s r. o., Volutová 2524, Praha 5.

 

Fenomén odchodu do samostatného života dítěte vyrůstajícího v náhradní výchovné péči

Fenomen odchodu.jpg PŘEHLEDOVÁ STUDIE; autorka: PhDr. Leona Běhounková, Ph.D.; Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10, a Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Apolinářská 4, Praha 2, ve vydavatelství TOGGA, spol. s r. o., Volutová 2524, Praha 5.

 

Cesta k pozitivním výsledkům

Cesta.jpg autoři R. J. (Seán) Cameron a Colin Maginn;  Z anglického originálu Achieving positive outcomes for children in care, vydaného nakladatelstvím SAGE v roce 2009. Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10, a Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Apolinářská 4, Praha 2, ve vydavatelství TOGGA, spol. s r. o., Volutová 2524, Praha 5.