Publikace

Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a standardy kvality služeb ambulantních středisek výchovné péče

sbornik.jpg Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a standardy kvality služeb ambulantních středisek výchovné péče navazují na Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních z roku 2015, doplňují je o standardy v ambulantních formách středisek výchovné péče, jejich kontext a historii tvorby, a vycházejí z více než dvouleté práce pracovní skupiny a širšího konzultačního fóra.

 

Porovnání systémů péče o delikventní děti a mládež v České republice, Německu, Velké Británii, Francii a Chorvatsku

Obalka Nora mala2.jpg Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10. © Tereza Baltag, Nora Hochlová, Lucie Myšková, 2017 ISBN 978-80-7481-203-3

 

Prevence v kontextu ústavní a ochranné výchovy - sborník z konference

sbornik2.jpg Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10.  ISBN 978-80-7481-202-6.  Editorka: Tereza Baltag, 2017 Autoři: Karel Červenka, Helena Fialová, Dana Lipová, Jan Mazák, Lucie Myšková, Monika Peterková, Dana Pukancová, Jaroslav Šejvl, Věra Vojtová, Jana Ženíšková, 2017

 

Kvalita péče o děti v ústavní výchově - sborník z konference

sbornik.jpg Autorský kolektiv:  Helena Pacnerová, Lucie Myšková (eds.) Karel Červenka, Ivan Lukšík, Ľubica Lukšíková, Lucie Myšková, Hana Novotná, Helena Pacnerová, Roman Petrenko, Radek Ptáček, Albín Škoviera, Věra Vojtová © Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků;  Vydání první, Praha 2016;  ISBN 978-80-7481-157-9

 

Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče

Standardy.jpg Autorský kolektiv:  PhDr. Helena Pacnerová, PhDr. Pavel Janský, Ph.D., PhDr. Božena Lányová, PaedDr. Pavel Bártík, Mgr. Jiří Holomek, Mgr. Patrik Matoušů, Mgr. Olga Vernerová, Miloš Picek, Mgr. Lucie Myšková, Ph.D. ;  Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10, Vydání první, Praha 2015 ISBN 978-80-7481-138-8

 

Vybraná témata vychovatelské praxe

Vybrana temata.jpg Helena Pacnerová, Adéla Zelenda Kupcová (eds.);  Inspirace pro vychovatele v zařízeních ústavní a ochranné výchovy;  Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10, a Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Apolinářská 4, Praha 2, ve vydavatelství TOGGA, spol. s r. o., Volutová 2524, Praha 5.

 

Fenomén odchodu do samostatného života dítěte vyrůstajícího v náhradní výchovné péči

Fenomen odchodu.jpg PŘEHLEDOVÁ STUDIE; autorka: PhDr. Leona Běhounková, Ph.D.; Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10, a Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Apolinářská 4, Praha 2, ve vydavatelství TOGGA, spol. s r. o., Volutová 2524, Praha 5.