Publikace

Nabídka publikací a magazínů, které vznikly během projektu Nová závěrečná zkouška 2. Přinášejí zkušenosti ze zavádění jednotných závěrečných zkoušek v minulých letech i rady jak postupovat při jejich organizaci ve školách.


Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2015/2016

Nová metodická pomůcka vydaná v Národním ústavu pro vzdělávání v březnu 2016 přináší praktické rady, jak získat jednotná zadání, jak s nimi ve škole zacházet, jak pracovat s informačním systémem nové závěrečné zkoušky a jakým způsobem uspořádat závěrečné zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Naše škola koná novou závěrečnou zkoušku ve firmě

Metodický materiál k zajištění praktické zkoušky podle jednotného zadání na reálném pracovišti – ve firmě, v podniku, v soukromé podnikatelské instituci.

 

Jednotné závěrečné zkoušky – podpora žáků učebních oborů

Pod tímto názvem byla vydána závěrečná zpráva projektu Nová závěrečná zkouška 2. Shrnuje vše podstatné z průběhu tohoto i předcházejících projektů, ve stručné formě seznamuje s koncepcí nové závěrečné zkoušky a přináší informace potřebné pro použití jednotných zadání ve školách a nastiňuje další vývoj jednotných zkoušek po skončení projektu.

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2014/2015

Metodická publikace přináší návod, jak má škola postupovat při organizování závěrečných zkoušek podle jednotného zadání.

 

Vyhodnocení závěrečných zkoušek podle jednotného zadání 2013/2014

Publikace přináší vyhodnocení připomínek k průběhu závěrečných zkoušek a jejich úrovni. Jde na jedné straně o pohled škol, které se vyjadřovaly k náročnosti témat a jejich úrovni, a na druhé straně názory zaměstnavatelů, kteří hodnotili jednotlivá témata z hlediska praxe.

 

Metodika tvorby témat jednotného zadání pro školní rok 2013/2014

Tato metodická příručka k tvorbě JZZZ je určena editorovi jednotného zadání závěrečné zkoušky příslušného oboru vzdělání ve školním roce 2013–2014. Při přípravě jednotného zadání v projektu Nová závěrečná zkouška 2 (NZZ_2) se navazuje v naprosté většině oborů na tvorbu témat jednotného zadání z minulého školního roku, která byla ukončena v červenci 2013.