Světlo Kadaň

www.svetlokadanzs.cz

IČO: 656 507 01

Registrované sídlo: Husova 1325, 432 01 Kadaň


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. až 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 18. 4. 2014 - 18. 4. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 13_CER_Svetlo_Kadan.PDF Certifikát Světlo Kadaň - všeobecná primární prevence