Semiramis o.s.

www.os-semiramis.cz

IČO: 70845387

Registrované sídlo: Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 17/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování pro II. stupeň ZŠ“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 17_CER_Semiramis_VSEO.PDF Certifikát Semiramis - všeobecná primární prevence

 


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 17/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Programy selektivní dlouhodobé primární prevence rizikového chování pro II. stupeň praktických a speciálních ZŠ“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 17_CER_Semiramis_SEL.PDF Certifikát Semiramis - selektivní primární prevence