Proxima Sociale o.p.s.

www.proximasociale.cz

IČO: 49625624

Registrované sídlo: Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 - Modřany


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 30/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Program primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Počítače, bezpečný internet

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 30_CER_Proxima_sociale_VSE.PDF Certifikát Proxima Sociale - všeobecná primární prevence


   

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 08/15/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Program primární prevence pro děti předškolního věku“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Děti předškolního věku

Platnost certifikátu: 6. 8. 2015 - 6. 8. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 30_CER_Proxima_sociale_VSE.PDF Certifikát Proxima Sociale - všeobecná primární prevence pro MŠ

   


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 30/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Program primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 30_CER_Proxima_sociale_SEL.PDF Certifikát Proxima Sociale - selektivní primární prevence